45145

Néhány hónapja intenzív munkálatok folynak a Kalondától Sátorosig (Šiatorská Bukovinka) terjedő szlovák-magyar határsávban, amely számos érdeklődő kérdést vetett fel úgy a terület szomszédságában fekvő településék, mint érintett szakaszt ismerő lakosok és érdeklődők részéről.
Kerékpáros turistaút készül, melynek tervezett hossza 24, 5 km, s részét képezik a mucsényi barlanghoz, a romhányi homokkőhöz, a csákányházi szelvényhez vezető leágazások is., amely további kb. 6 km hosszú kerékpárutat jelent.
A tervezet a Nógrádi turistaútvonal (Turistická magistrála Novohradu), Szlovák-Magyar határokon átnyúló együttműködés 2007-2013 HUSK 1101/1.3.1/0193 támogatási program keretében valósul meg. Vezető partnere és fő kivitelezője a losonci Régiófejlesztési 45145 Milan SpodniakKözpont (Centrum pre rozvoj regiónov), magyarországi partnere a kazári 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület. A kerékpárút tervezett költségvetése 791 461,72 €, amelyből a szlovák partner része 599 116,72 € (ebből önrész: 29 955,84 €), a magyar partneré pedig 192 345,00 € (önrész 9 617,25 €).
A losonci Régiófejlesztési Központ a Fülek mellett fekvő Rátkára hívta össze az érdekelt községek polgármestereit valamint a Cseres Tájvédelmi Körzet és a Novohrad-Nógrád Geopark munkatársait, hogy tájékoztatást adjon számukra a munkálatok jelenlegi állásról és a további feladatokról. A megjelenteket a község polgármestere, a Régiófejlesztési Központ elnöke, besztercebányai megyei képviselő Milan Spodniak üdvözölte.
A projekt jelenlegi állásáról a projekt irányításával 2013 decemberétől megbízott EZUS Novohrad – Nógrád EGTC (European Grouping for Territorial Cooperation, azaz Európai Területi Együttműködési Csoportosulás) projektmenedzsere, Kovács Tímea számolt be.
45145 Kovács TímeaAz eddig elvégzett munkálatok során 18 km hosszan kitisztították a tervezett útvonalat, elvégezték a szükséges geodéziai beméréseket, kiválasztották és megkötötték a kivitelezési szerződést a projekt részét képező honlap elkészítésére, folyik az információs táblák és füzet háromnyelvű szövegeinek elkészítése – szoros együttműködésben a Novohrad-Nógrád Geopark munkatársaival. Megkezdték a kilátótorony, egy gyalogosokat szolgáló híd és forráskút előkészítését is. A kerékpárútvonalnak ezeken felül 45 információs táblákkal és útjelzőkkel ellátott pihenőhelye lesz, kihelyezésre kerül 15 madáretető is.
Pavel Rapco, ötletgazda, a projekt egyik megálmodója a „Turistický Novohrad a Podpolanie” Regionális Turisztikai Szervezet elnöke elmondta hosszú távon gondolkoznak. A Kalonda – Sátoros közötti kerékpárút szerves részét képezi a terület tervezett kerékpáros úthálózatnak.
A régió turisztikai kiépítettsége messze elmarad az mai igényektől. Kevés a minőség szálláshely, étterem, hiányos a jelzett turistaútvonalak ellátottsága stb. Bízik abban, hogy a határszakaszon kiépülő kerékpárútvonal megihleti a befektetőket és vállalkozókat is, hogy nem csak a magyarországi oldalon fognak szálláshelyek, vendéglátó egységek épülni, hanem a szlovákiai oldalon is.

Puntigán József, Felvidék.ma