magyar-parlament02

Az Országgyűlés kedden, május 6-án tarja meg alakuló ülését. Az eseményt Áder János köztársasági elnök nyitja meg. Az Országgyűlés előtt Orbán Viktor személyében javaslatot tesz az új miniszterelnökre.
Az Országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint, az alakuló ülés az államfő köszöntőjével kezdődik. A köztársasági elnök bejelentést tesz a megbízólevelek átvételéről és megnyitja az ülést. A Himnusz követően Áder János beszédet mond és javaslatot tesz a miniszterelnök személyére. Az államfő ma, május 5-én bejelentette, hogy az új kormány megalakítására Orbán Viktort, a Fidesz-KDNP miniszterelnök-jelöltjét, jelenlegi kormányfőt kérte fel. Orbán Viktor úgy nyilatkozott: határozott igennel fogadta a felkérést.

A köztársasági elnök beszéde után felkéri a korelnököt – a fideszes Turi-Kovács Bélát – és a korjegyzőket az ülés vezetésére, majd bejelentés következik a képviselői összeférhetetlenségről és döntenek az alakuló ülés napirendjéről. Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke beszámol a testületnek a 2014. évi parlamenti választáson végzett tevékenységéről, és elhangzik Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolója is az április 6-i választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról. A beszámolókról a képviselők eskütétele után vita nélkül határoz a Ház.
A mandátumvizsgálat eredményét – amely tanácskozási szünetben zajlik -, valamint az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók névsorát a plenáris ülésen ismertetik.
Mint ismeretes az 199 fősre csökkent létszámú parlamentben az április 6-i váasztásokat követően a Fidesznek 117, az MSZP-nek 29, a Jobbiknak 23, a KDNP-nek 16, az LMP-nek 5 képviselője lesz. A választáson a baloldali összefogás részeként indult pártok közül 4-4 képviselője lesz a törvényhozásban az Együtt-PM-nek és a Demokratikus Koalíciónak, egy pedig a Magyar Liberális Pártnak; ők függetlenként politizálhatnak. Az Országgyűlés munkájában – most először – 13 nemzetiségi szószóló is részt vesz.
A képviselők a történelmi zászlók előtt esküt tesznek. Bejelentik az új Országgyűlés megalakulását, majd szavaznak a választási beszámolókról. A nemzetiségi szószólók az Országgyűlés elnöke előtt tesznek esküt.
Ezután a korelnök tájékoztatja az Országgyűlést a képviselőcsoportok megalakulásáról, majd megválasztják a parlament tisztségviselőit.
A szünetben a házelnököt titkos szavazáson a jelen lévő képviselők többsége választja meg. Megválasztása után az új házelnök azonnal esküt tesz a plénum előtt.
Ezt követően a képviselőcsoportok vezetőinek közös indítványára – vagy ennek hiányában a házelnök javaslatára – az Országgyűlés megválasztja az alelnököket és a jegyzőket. Ekkor választják meg a törvényalkotásért felelős alelnököt is, aki megválasztásának tényével és időpontjában a törvényalkotási bizottság elnökjelöltjévé válik.
Ezt követően a korelnök tájékoztatója következik a házbizottság megalakulásáról, amely a frakcióvezetők nevének bejelentésével, valamint a házelnök és az alelnökök megválasztásával jön létre. A parlament új elnöke köszöntőt mond, majd javaslatot tesz a háznagy személyére, akit nyílt szavazáson választanak meg. Megtartja alakuló ülését a házbizottság, majd az ennek idejére elrendelt szünet után jelentik be a kormány megbízatásának megszűnését.
Az alaptörvény értelmében a parlament megalakulásával a kabinet ügyvezető kormányként gyakorolja hatáskörét, nemzetközi szerződés kötelező hatályát azonban nem ismerheti el, rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben alkothat.
A bejelentést követően várhatóan Orbán Viktor miniszterelnök-jelölti felszólalása következik.
Az Országgyűlés alakuló ülésének utolsó döntése az országgyűlési bizottságok létrehozása, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása lesz. A 2010 és 2014 közötti ciklusban 20 bizottság volt, most várhatóan 15 alakul, ezek közül ötöt vezet majd ellenzéki képviselő. A bizottságokról szóló határozati javaslatról a parlament vita nélkül határoz, egyidejűleg megválasztja a törvényalkotási bizottság alelnökét és tagjait. A bizottság elnökének személyéről az Országgyűlés külön határoz.
A Szózat elhangzása után berekesztik az alakuló ülést és bejelentik az Országgyűlés soron következő ülésének időpontját.
Az újonnan megválasztott Országgyűlés tárgysorozatán 80 előterjesztés – nyolc kormány által benyújtott törvényjavaslat, két határozati javaslat, 69 jelentés és egy még 2008-ban beterjesztett, az Alkotmánybíróság döntésére váró, elfogadott törvény – marad az előző ciklusról.

mti. nyomán, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”45035,45027,44960″}