50378

Rozsnyón december 2-án iktatták be a megválasztott polgármestert és képviselőket. Az alakuló ülésen Beke Zoltán (független) önkormányzati képviselő élve törvény adta jogával anyanyelvén, magyarul is letette a képviselői esküt.
Az ülésen a szlovák himnusz után Burdiga Pavol, (MOST-HÍD) újraválasztott polgármester, megyei képviselő nyitotta meg az ülést és a választási bizottság elnöknője, Erika Demeterová ismertette a választások eredményét.
Rozsnyón a 15 251 szavazásra jogosult választóból 4 667-en vettek részt az idei helyhatósági választásokon. A polgármesterjelöltekre 4 557 érvényes szavazat érkezett, melyből Burdiga Pavol 2200 szavazattal nyerte el a polgármesteri posztot.
A képviselők esetében 4 554 érvényes szavazat volt, melyek a következő sorrendet eredményezték:
1. választói körzet: Bc. Ivan Kuhn (OKS) – 645, ZoltánBeke (független) – 574, Ľudovít Kossuth (független) – 498, Ing. JánLach (MOST-HÍD) – 486, Ing. Juraj Balázs (független) – 451, Mgr. Milan Capák (KSS) – 447, Mgr. Dionýz Kemény (TIP) – 417.
2. választói körzet: PavolBurdiga (MOST-HID) – 732, Ing. Karol Kováč (független) – 605, RomanOcelník (független) – 601, Mgr. Árpád Laco (SMK-MKP) – 485, Mgr. MatúšBischof (OKS) – 482, Peter Džačár (független) – 476. A polgármesteri széket elfoglaló BurdigaPavol helyett pedig Mgr. Eduard Mihók (NOVA) – 469 szavazattal lett képviselő.
Az eredmények ismertetését az ünnepélyes eskületétel követte. A polgármestert követően a 13 megválasztott önkormányzati képviselő is letette az esküjét. Utoljára Beke Zoltán tett fogadalmat, aki magyar nyelven is elmondta az eskü szövegét:
„Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy kötelességeimnek rendesen eleget teszek, a város érdekeit védelmezni fogom, a Szlovák Köztársaság Alkotmányának, az alkotmányos törvények, a törvények és egyéb általános érvényű jogszabályok rendelkezéseit betartom, és a képviselő-testületi tagságom gyakorlása során a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint juttatom érvényre azokat.”
Kérdésünkre elmondta, hogy számára anyanyelvén is letenni az esküt természetes dolog volt. A magyar ajkú képviselő második ciklusban lett önkormányzati képviselő. 2010-ben szintén két nyelven tette le az esküt.
Beke 2010 előtt a Csemadok Rozsnyói Alapszervezetének volt vezetőségi tagja és ügyvezető elnöke, amiből következik, hogy nem idegen számára a közéleti munka. Jelenleg a Rákóczi Magyar Ház Pt. alelnöke, a visegrádi Szent György Lovagrendnek és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesületeknek pedig tagja.
A további program értelmében az újraválasztott polgármester szólt a jelenlévőkhöz. Először szlovákul, majd magyarul tartotta meg beszédét, melyben köszönetét fejezte ki, hogy ismét elnyerte a választók bizalmát. Egyebek mellett szólt még az előző időszakban elért eredményekről, és ismertette az elkövetkezendő időszakra vonatkozó elképzeléseit. Rövid szünet után az ülés második részében munkaértekezlettel folytatták az értekezést a városatyák, ahol többek közt a városban működő bizottságok számát állapították meg. Ezek alapján az elkövetkezendő időszakban hét bizottság fog működni. A képviselők vagyonbevallását ellenőrző bizottságon kívül (melynek Beke Zoltán lett az elnöke) a bizottságokba külsős szakértőket is lehet jelölni.
Az ülésen döntöttek még a polgármester fizetéséről is. A többségi szavazatok alapján az alapbérhez további 20%-ot hagytak jóvá, ami nagyságrendileg 400 euró többletet jelent havonta. Az ülés további részében élénk vita alakult ki az egyik lakos javaslatával kapcsolatosan, melynek értelmében a képviselők negyedévente számoljanak be tevékenységükről a város honlapján. Döntés a javaslattal kapcsolatosan nem született, a városvezetés abban egyezett meg, hogy keresni fogják a megoldást a felvetésre.

Beke Beáta, Felvidék.Ma
A megválasztott képviselők1A megválasztott képviselők 2Beke Zoltán eskütételeLaczo Árpád MKP eskütétele

{iarelatednews articleid=”49558,49859,48934″}