52968

A szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda, s búcsi Katona Mihály Alapiskola, a Naszvadi Alapiskola, a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a bátorkeszi Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nyílt levelet írt annak érdekében, hogy a résztvevők értékelése a lehető legobjektívabb legyen.

Az alábbiakban a nyílt levelet teljes terjedelemben, változtatás nélkül tesszük közzé:

“Tisztel Csemadok Vezetőség, Tisztelt Szervezők!

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny a felvidéki magyarság egyik legjelentősebb szavalóversenye. Úgy gondoljuk, éppen ezért mindent meg kellene tenni, hogy a résztvevők értékelése a lehető legobjektívabb legyen. Nem tisztünk megkérdőjelezni a zsűri tagjainak szakértelmét, de nem tartjuk jó megoldásnak, hogy a Komáromi járás körzeti és járási fordulóin több éven keresztül szinte mindig ugyanaz az összetételű zsűri döntsön (a többi járásról nincsenek információink, de könnyen megtörténhet, hogy ott is ugyanez a helyzet).

Az emberi döntések sosem lesznek teljesen objektívak, és minden szavalással és prózamondással foglalkozó embernek más-más az elképzelése az egyes művek előadásmódjáról. Ezért megtörténhet, és tudomásunk szerint meg is történt, hogy tehetséges és jól felkészített versenyzők már a körzeti vagy a járási fordulón sem jutottak túl, mivel a regnáló zsűrinek nem felelt meg a versenyző előadásmódja vagy az előadott mű. Ha a zsűri összetétele évente változna, esélyt kapnának a továbbjutásra azok is, akik az előző évben nem nyerték el a zsűri tetszését.

Ugyancsak nem tartjuk helyesnek, hogy olyan személyek legyenek a zsűriben, akik vagy felkészítők, vagy szoros kapcsolatban állnak a versenyzőkkel esetleg az őket felkészítő tanárokkal. Sajnos az igazság kedvéért hozzá kell tenni, ez az utóbbi probléma több más versenyen is nagyon gyakran előfordul.

Mivel úgy gondoljuk, akik kritikát fogalmaznak meg, álljanak elő megoldási javaslattal is, ezért ezek közül szeretnénk néhány lehetőséget felvázolni:
A legjobb megoldás véleményünk szerint az lenne, ha már a körzeti és járási fordulón is minden kategóriában előadó-művészetet tanult emberek zsűriznének. Tisztában vagyunk vele, hogy ezt anyagi okok miatt valószínűleg azonnal elvetik (bár elgondolkodtató, hagy a felvidéki magyarság egyik legnagyobb tömegeket megmozgató versenyén ez gondot okoz).

A második lehetőségként a járások (körzetek) közti zsűrizést tartjuk elfogadható megoldásnak. Ez jóval kisebb anyagi teherrel járna, hiszen pluszban csak a zsűritagok megnövekedett utazási költségeit kellene állni. Ezt is rotációs módszerrel ajánlanánk, tehát évente más-más járás küldöttjei jönnének Komáromba és fordítva. Ezt a kerületi versenyeken is be lehetne vezetni. A profi színészek, rendezők, stb. mellé egy-egy más kerületből jött zsűritagot lehetne nevezni.

Ugyancsak javasolnánk a nyilvánosságra hozott pontrendszer bevezetését. Ez a zsűrizési módszer a versenyzők objektívabb besorolásához vezethet, megelőzve a verseny utáni MIÉRT? – eket.
Tisztában vagyunk vele, hogy a felvázolt lehetőségek közül egyik sem tökéletes megoldás, de úgy gondoljuk, mindegyik emelné a döntések objektivitását és ezáltal a verseny színvonalát, s nem utolsó sorban a hírnevét is” – áll a nyílt levélben, melyet öt iskola igazgatója írt alá:

1. RNDr. Bukovszky János, igazgató – Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter
2. Mgr. Győző Andrea, igazgató – Katona Mihály Alapiskola, Búcs
3. PaedDr. Becse Norbert, igazgató – Alapiskola, Naszvad
4. Mgr. Czibor Angelika, igazgató – Tarczy Lajos Alapiskola Hetény
5. Mgr. Novák Ferenc, igazgató – Kováts József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Bátorkeszi

Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”52875,50437″}