55307

Nyitrán, a Szent László piarista templomban a magyar lovagkirály Nyitrán történt halálának 920. évfordulója alkalmából az ünnepi szentmisét a felvidéki magyar családokért Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök celebrálta július 31-én.

A szentmise előtt Szent Lászlót dicsőítő éneklésre várták a hívőket, melyet Józsa Mónika, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ének-zenetanára vezetett. Az orgonánál Komárom polgármestere, Stubendek László foglalt helyet.
Köszöntőt mondott Ďurčo Zoltán, a Nyitrai egyházmegye magyar püspöki helynöke, aki nagy szeretettel köszöntötte Felvidéken Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspököt.
Spányi Antal szent beszédét Prohászka Ottokár imával kezdete.
„..ezek azt hiszik, hogy minket, Krisztusnak igaz híveit, … el lehet tántorítani meggyőződésünktől, – gondolják, hogy minket csakúgy át lehet gyúrni… Nem, mi nem pép, mi nem tészta vagyunk, hanem tiszta, kemény márvány, melybe Jézus neve és szelleme van belevésve” – mondta egykor Prohászka Ottokár, aki Nyitrán született 1858. október 10-én.
“A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté… A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett” – mondta Prohászka. S ezt idézte fel Spányi Antal is. Mint imába foglalt, Szent László példáján felbuzdulva, népünkért mi is tegyünk meg mindent, ami erőnkből telik.

Szent László vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget atyjától örökölte. Benne látták a kor egyik legszebb lovageszményét, s kiszemelték a keresztes hadak vezérének. Erre azonban nem kerülhetett sor, mert 1095. július 29-én Nyitrán az örökkévalóságba költözött. Egy ideig a somogyvári monostorban nyugodott “boldog teste” (Arany János), később Váradon helyezték végső nyugalomra.
A szent lovagkirály hatása népe körében az idők folyamán csak növekedett, befejezte Szent István király munkásságát, a kereszténység megalapozását.

Az ünnepélyes eseményre Nyitrára hozták Magyarországról az Árpád-házi magyar szentek csontereklyéi közül a Szent István király, Szent László király, Szent Erzsébet és Szent Margit csontereklyét. A magyar szentek ereklyéit elkísérte nyitrai útjára Szent György lovag csontereklyéje is.
Az emlékmise a Pápai Himnusszal, a Magyar Himnusszal és Boldogasszony Anyánk régi magyar himnusszal ért véget. A lovagrendek és a papság kivonulása után a jelenlévő hívőknek alkalmuk nyílt, hogy megérintsék a kiállított ereklyéket. Az érintgetés alatt a lovagkirály dicsőítésére Szent László énekeket énekeltek. A palóc néphagyományból eredő dalokat Józsa Mónika vezényletével a zoboraljai Adorján Béla bácsi énekelte elő.

Az idei szentmise védnöke a Magyar Királyi Szent László Lovagrend (Budapest), a Szent György Lovagrend (Budapest), a Vitézi Rend (Budapest), az Európa Club (Bécs), a Zoboraljai Községek Regionális Társulása voltak.

Az esemény alkalmat biztosított a résztvevőknek arra, hogy azon a történelmi helyen találkozzanak ahol Szent László lovagkirályunk átadta lelkét a Mindenhatónak. Az emlékmisére érkezők elmélkedhettek, és közösen kérhették a szentek közbenjárását azért, hogy egymásra találhassunk, a zűrzavaros világban újra megtaláljuk a helyünk, meglássuk az igazi értéket.

Szent László királyunk Lengyelországban született 1046 körül és Nyitrán érte a halál 1095. július 29-én. Rá emlékező írásunkat ITT olvashatják el. A nyitrai emlékmisét immár 11. alkalommal szervezte meg Maga Ferenc, zoboralji Szent László Hagyományőrző Egylet vezetője. A korábbi tíz alkalomról ITT olvashatnak összefoglalót. 

“Szent László Hagyományőrző Egylet köszönetét fejezte ki mindazoknak a magyar családoknak akik Zoboralján, Nyitra vidékén naponta megküzdenek a kisebbségi lét gyötrelmeivel és kitartanak mint a szikla. Az egylet köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki azoknak a híveknek, akik Szent László királyhoz való töretlen hűségük kifejezéseként ezen a napon megtöltötték a Nyitrai piaristák által gondozott csodálatos szépségű templomot, és különösen azoknak akik messziről jöttek.
Megköszöntük a védnökök és lovagrendek jelenlétét és támogatását, valamint Józsa Mónika karnagyi teljesítményét és Stubendek László kántori – művészi alkotását. Köszönetünket fejeztük ki Pécsi L. Dániel jelképtervező Úrnak, aki évek óta megtervezi az emlékmise meghívóit és az okleveleit, zászlait valamint egyletünk arculathordozóit, és ezzel járul hozzá hagyományaink ápolásához, ősi értékeink megtartásához.
Teodóz Atya vándorapostolunkról sem feledkezhettünk meg, aki évtizedeken át sokat tett Zoboraljáért azzal, hogy felkeltette az érdeklődést az itteni történelmi személyek és ősi szakrális értékek iránt” – nyilatkozta a mise után a Felvidék.ma-nak Maga Ferenc.

Az oltár Szent László sziklából vizetfakasztó képe előtt, a kivonulás előtt idén is kitüntettek öt olyan kiemelkedő személyiséget, aki sokat tesz Zoboralja felemelkedéséért. Elismerést kapott Gyepes Lajos vállalkozó búcsújárás-szervezőnek Alsóbodokról, Gál Erik cserkészkapitánynak az állhatatos szervezőmunkáért, “CSER” vadásztársaságnak Kolonból az ötletes és színvonalas, lelkesítő rendezvények valamint tábori misék szervezéséért, “Téliződ” Nyitragesztei Hagyományőrző Női Éneklőcsoportnak a kimagaslóan eredményes és értékteremtő munkáért és a Gímesi Alapiskola Gyermekkarának a kimagasló eredményekért.

Felvidék.ma
Fotó: Müller Péter
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>> érhetők el.