56134

A bátorkeszi Pro Future Villa Kezw Polgári Társulás a szeptemberi hónap folyamán megrendezte a társulást támogatók csoportjának második találkozóját, és a falunapra elkészítette hatodik tematikus kiállítását A hagyományok jelentősége az EU-ban címmel.

Az egy éve alakult társaságot egy lelkes kis csapat hozta létre Zsok Gizella muzeológus-könyvtáros vezetésével, aki azóta is a társaság szíve és motorja. Szívén viseli, hogy a falu régi hagyományai, szellemi értékei ne vesszenek a feledés homályába, és fáradhatatlanul munkálkodik lelkes segítőivel azon, hogy felkutassa és megóvja az enyészettől a régi bútorokat, használati tárgyakat, hogy azokat különböző tematikus kiállítások formájában bemutassa a mai nemzedéknek, és ha mód van rá megőrizze a következőnek is.

Az elmúlt egy év alatt számos ilyen tárgyat adományoztak magánszemélyek a társulásnak. Ma már ott tartanak, hogy problémát okoz ezen tárgyak szakszerű tárolása, hiszen a társulás nem rendelkezik saját helyiségekkel. E célból szeretnének a jövőben egy faluházat kialakítani, ahol méltó helyet kapnának a már összegyűjtött tárgyak.

Bíznak abban, hogy e céljuk elérésében hathatós támogatást kapnak a községtől, ill. mindazoktól, akik szívügyüknek tartják Bátorkeszi hagyományainak megőrzését. A társaság további tevékenysége a régi fényképek, dokumentumok gyűjtése is, amiknek másolatát folyamatosan megosztják közösségi oldalukon. Itt az oldal kedvelői megnézhetik a felrakott fényképeket, és bejelölhetik rajtuk a felismert személyeket és eseményeket.
Lehetőség van arra is, hogy saját régi családi fényképeiket felrakják. Az oldalon már többszáz fénykép, korabeli dokumentum másolata és a faluval kapcsolatos cikk található. Amennyiben meglesz hozzá az anyagi fedezet, a társulás nyomtatott formában is szeretné kiadni az eddig összegyűjtött legérdekesebb, legértékesebb dokumentumok ill. fényképek másolatait.

A Pro Future Villa Kezw Polgári Társulás támogatóinak első találkozója ez év júniusában volt, és akkora sikert aratott a résztvevők körében, hogy folyamatosan sürgették a következő találkozót. Erre aztán szeptember 5-én került sor a katolikus templom melletti nyugdíjasotthonnak készült épületben. A találkozóra hetvenen jöttek el, és sokan közülük saját készítésű süteményekkel járultak hozzá a megvendégeléshez. Zsok Gizella, a polgári társulás elnöke üdvözölte a megjelenteket, és külön köszöntötte Jakabné Lelkes Ilonát, akinek édesapja Lelkes Ferenc 1928 és 1960 között volt Bátorkeszin református lelkész. A díszvendég nem jött üres kézzel, családi gyűjteményéből hímzett ágyhuzatokat, régi konyhai eszközöket és számtalan régi fényképet ajándékozott a társulásnak.

A találkozó legelső programja a helyi református templom megtekintése volt. A résztvevők egy csoportja elsétált a mintegy öt percnyire lévő templomig, az idősebbek a találkozó helyszínén maradtak, ahol régi csoportképek felnagyított másolatain keresgéltek ismerős arcokat. A református templom udvarán Czinke Zsolt tiszteletes fogadta, majd invitálta a templomba a csoportot. Itt a résztvevők megcsodálhatták és kézbe vehették az 1646-ban készült kelyhet, az 1669-ben és az 1696-ban készült úrasztali kancsókat. A lelkész úr elbeszéléséből megtudtuk, hogy a templomot 1785-ben építették, majd 1878-ban tornyot is kapott.

Említést tett egy 1650-ből származó levélről, melyben már szó van egy Saffár István nevű bátorkeszi református lelkipásztorról. A bátorkeszi születésű Bátorkeszi István gályarab prédikátor tiszteletére 2006-tól minden évben megrendezik a Bátorkeszi István Napokat. A Bátorkeszin szolgált lelkészek közül munkásságával kiemelkedik Kováts József, aki lelkészi tevékenysége mellett tudományos alapossággal foglalkozott a gyümölcstermesztéssel. A mai napig őt tartják a pomológia úttörőjének. Neki tisztelegve vette fel nevét 2001-ben a Bátorkeszi Alapiskola.

Az érdekfeszítő, és egyben szórakoztató előadás után a résztvevők megtekintették a templom falán elhelyezett két domborművet, melyek készítője a bátorkeszi születésű Gáspár Péter szobrászművész. A templom főbejárata mellett található kopjafát a szintén bátorkeszi születésű ifj. Sidó Szilveszter készítette.
A talákozó következő programja egy rövid séta volt a katolikus temetőbe. Itt a csoport tagjai Zsok Gizella kalauzolásával meglátogatták a falu neves személyiségeinek sírhelyeit. Először Kobek István és testvére Kukányi Ferencné Kobek Mária sírját tekintették meg, majd Dr. Rörich Béla körorvosét, tiszteletbeli főorvosét, aki a Bátorkeszi Polgári Olvasókör elnöke volt. Gévay Ádám kántortanító, a katolikus iskola igazgatója volt egészen annak bezárásáig 1945-ig. A mindenki óvónénijeként emlegetett Lacza Julianna 1945-ig volt óvónő. Hans Christian Fortuner körorvos 1852-ben halt meg, és 47 évig volt a falu orvosa. Ez a tény azt tükrözi, hogy abban az időben Bátorkeszi egy gazdag falu volt, mert saját körorvost tudott eltartani.

A temetői sétát a szemerkélő eső zavarta meg, így a ismeretterjesztő sétát megszakítva mindenki visszatért a nyugdíjasotthonba. Itt Trenka Anett a Selye János Egyetem ötödéves történelem szakos hallgatója várta a csoportot, aki Zsok Gizella felkérésére felolvasta a találkozó résztvevőinek diplomamunkáját, amit a szlovákiai magyarság egy nagyon nehéz időszakáról írt.
A találkozó kötetlen beszélgetéssel folytatódott, majd egy diavetítőn keresztül régi fényképeket vetítettek ki a falra. Az idő gyorsan elszaladt, eljött a búcsúzás ideje. A résztvevők elégedetten indultak haza a tartalmasan eltöltött délután után, és örömmel fogadták az ígéretet, hogy két hónap múlva ismét lesz találkozó.

A Pro Future Villa Kezw Polgári Társulás társszervezőként szerepelt az idei Falunapokon, amiken az önkormányzat EU-s támogatás felhasználásával különböző rendezvényeket, vitaesteket, kiállításokat és versenyeket rendezett tematikailag az Európai Unióhoz kapcsolva. A polgári társulás A hagyományok jelentősége az EU-ban címmel rendezett egy kiállítást, amely a 18. és 19. századból való bútorok és használati tárgyakon kívül azt mutatja be, hogy régen, de a közelmúltban is milyen gyönyörű munkák kerültek ki az ügyeskezű háziasszonyok keze alól.

Szebbnél szebb terítők, ágyhuzatok, függönyök, hímzett ruhadarabok szemet gyönyörködtető látványa fogadja a kiállítás látogatóit. A kiállítás részben a társulás tulajdonában lévő, részben pedig kölcsönzött anyagból állt össze. Szerencsére mindig akadnak támogatók, akik szívesen kölcsönzik egy-egy kiállításra féltve őrzött családi kincseiket. Az ünnepélyes megnyitóra szeptember 11-én került sor, ahol először Zsok Gizella a polgári társulás elnöke röviden ismertette a jelenlévőkkel a kiállítás tematikáját, majd Labancz Roland polgármester méltatta pár szóval a társulás eddigi munkáját. A Falunapok vendégeként jelen voltak Gyarmati Tihamér és Farkas Iván megyei képviselők, akik szintén részt vettek a kiállítás ünnepélyes megnyitóján.
A kiállítás október végéig megtekinthető a helyi kultúrházban.

Pintér Erzsébet, Felvidék.ma {iarelatednews articleid=”55138″}