56785

A magyar nyelvű Szabadegyetem Pozsonyban, az érdeklődők szentírás-tudományi, teológiai és egyháztörténelmi ismereteit kívánja elmélyíteni. A kezdeményezés első évfolyamát október 24-én 8:30-kor szentmise nyitja meg a Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai karának kápolnájában (az egyetem bejárata a jezsuiták temploma mellett található, a Prímás-palotával szemben, Templom utca / Kostolná 1).

A nap folyamán kerül sor a hivatalos beiratkozásra is, valamint a késő délutáni órákig előadások lesznek, mégpedig biblikus és fundamentális teológiából. Szeretettel várják azokat, akik már bejelentkeztek, de azokat is, akik még csak szeretnének jelentkezni, illetve akik szívesen tekintenék meg az első előadásokat. A további előadások időpontjai a következő szombatok lesznek: 2015. november 21., 2016. február 20., március 12., április 23. és május 21.

A Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve magyar nyelvű Szabadegyetemet indít Pozsonyban a 2015/2016-os akadémiai évtől.
A Szabadegyetem – amelyre negyven év feletti, érettségi vizsgával rendelkező személyek jelentkezését várják – lehetőséget kínál újabb ismeretek elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, liturgika és dogmatika egyes témáit illetően. Minden találkozáskor alkalom nyílik majd magyar nyelvű szentmisén részt venni, valamint lelkiatyával történő beszélgetésre is.

A tanulmányok ideje egy akadémiai év. Az év folyamán hat szombaton lesz alkalom a találkozásra. Minden szombaton nyolc előadásra kerül sor, az előadások 45 percesek. A szemeszter végén a hallgató egy munkát ad le, amit olyan témából ír, amely leginkább megszólította őt.
Személyesen jelentkezni Pozsonyban, az egyetem dékáni hivatalában lehetséges, illetve postán vagy e-mailben küldött kérvény útján. A beiratkozáson, amely általában októberben történik, szükséges felmutatni a 40 €-s tandíj befizetéséről szóló igazolást.

Nagyszombati Egyetem Teológiai Kara
(Teologická fakulta Trnavskej univerzity)
Kostolná 1, P. O. Box 173, 814 99 Bratislava
Porta: +421-2-52 775 410
A dékáni hivatal titkársága: +421-2-52 775 416
Fax: +421-2-52 775 449
E-mail: sekretariat@tftu.sk
www.tftu.sk
www.facebook.com/Teologicka-fakulta-Trnavskej-univerzity
Bankszámlaszám: 7000241236/8180
Variábilis kódszám:7104000600
Speciális kódszám: 49906 valamint a keresztnév és vezetéknév feltüntetése

pozsonyikatolikusok.sk, MJ, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”56137″}