58488

A Pátria rádióban 2016. január 3-án, az év első vasárnapján a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az új év és a mennyei kenyér, amelyet a sokaság kért Jézustól. Szó lesz a dióspatonyi Menedék gyülekezeti házról és a parókiáról, valamint a „Van-e ott kinn valaki? Kik azok az idegenek” című előadásról.

Jézus az őt követő sokaságnak egy alkalommal azt mondja, azért kerestek, mert ettetek a kenyerekből és jóllaktatok. De ne az ilyen kenyérért fáradozzatok, amely elvész. Hogy miért ez volt a válasza, erről szól igehirdetésében Molnár Éva királyhelmeci beosztott lelkipásztor.

Hat éves munkafolyamat lezárásaként ünnepi istentiszteleten adtak hálát Diósgepatonyban a felépült lelkészlakért és a Menedék gyülekezeti házért. Az eltelt hat év munkáiról, az áldásokról, a jövőbeli tervekről vall Tompa Veronika lelkipásztor, Gálfy László gondnok és Fazekas László püspök.

Mit mond a más világokról és teremtményekről a Biblia? Kapunk-e erre útmutatást? Ezt a kérdéskört hozzuk közelebb a hallgatóknak Sasák Attila kamocsai lelkipásztor segítségével, aki „Van ott kinn valaki?” „Kik azok az idegenek és mit akarnak?” címmel tartott előadást.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

II, Felvidék.ma