58904

A zselízi önkormányzat általános érvényű rendelet elfogadását tervezi, melynek értelmében a városi parkot Zselízi park néven községi védett területetté nyilvánítanák. A lakosság a város honlapján is hozzáférhető anyaggal kapcsolatos megjegyzéseit írásban, elektronikus úton, vagy személyesen is eljuttathatja a városi hivatalba január 23-án 10 óráig.

A park csaknem 12 hektáron terül el és értékes fafajták találhatók a területén. Felvirágoztatása az Esterházy grófok érdeme, akik kastélyt emeltettek itt, környékén pedig kiterjedt parkot hoztak létre. A három értékes tölgyet, mely jelenleg is áll, Esterházy János Károly ültette gyermekeinek, Máriának, Karolinának és Albertnek születésük alkalmából. Az Év fája elnevezésű országos ankéton 2010-ben a nyári tölgy harmadik helyezést szerzett. Magassága 20 méter, törzsének kerülete pedig 570 centiméter. Az ankétbeli helyezés jutalma az említett értékes fa szakavatott kezelése volt.

A községi védett területté nyilvánítás célja a park jelentős biológiai, tudományos, esztétikai és kulturális értékének védelme. A városi környezetben jelentős ökostabilizációs szerepe van. Az SZK Központi Műemlékalapjának jegyzékében a park nemzeti kulturális műemlékként szerepel 1653/2-es szám alatt.

A községi védett területen tilos új épületeket emelni az apróbb építészeti objektumok kivételével, új közműhálózati fővezetékeket lefektetni a közvilágítás kivételével, gépjárművel és kerékpárral behajtani (megállni) a zöldterületre és a fák védelmi övezetébe a már meglévő szilárd burkolatú gyalogjárdák kivételével (kivételt képez ez alól a park karbantartásának biztosítása), eltulajdonítani és megrongálni a fákat, növényeket, bántalmazni a szabadon élő állatokat. Tilos továbbá megrongálni az apró épületeket, szennyezni a zöldterületet, a virágágyásokat, tüzet rakni, táborozni és éjszakázára használni a zöldterületet, olyan berendezéseket használni, melyek hang- és fényeffektusokat idéznek elő (mint például a tűzijáték), rálépni a virágágyásokra, a bokrokra és a vízmederre (ugyancsak azok karbantartásának kivételével), valamint kutyákat és más háziállatokat szabadon engedni a telek délkeleti részén erre a célra kijelölt helyen kívül, melyet B zónaként jelölnek.

Az A zónában minimum évente kétszer rendszeresen le kell kaszálni a füvet, megőrizve a gyep eredeti fajtaösszetételét, évente rendszeresen ellenőrzni kell a járdák közelében lévő fák állapotát, el kell távolítani a természetes úton lehullott ágakat, szélviharokat követően pedig megfelelően ápolni kell a fákat. A B zónában időközönként engedélyezik a gazdasági állatok legelését a terápiás tevékenység idején.

A rendelet megszegéséért 6 638 euró értékig terjedő bírság róható ki.

Az új általános érvényű rendelet azon a napon lép érvénybe, amikor azt a városi képviselő-testület jóváhagyja.

NZs, Felvidék.ma