58700

A gyülekezet az eddigi munkálatokra mintegy nyolcezer eurót fordított, de még nincs minden kész. A felújítást 2016-ban szeretné befejezni.

2008-ban kezdődött el a száztíz éves református parókia felújítása Kistárkányban, mivel az utóbbi fél évszázadban nem történt jelentősebb beruházás az állagának a megőrzésére. A 2005-ös évben az épület négy helyisége újult meg. A költségek nyolcezer eurót tettek ki. A Szlovákiai Református Egyház közalapjának építkezési kerete a kiadásokhoz 2 500 euróval járult hozzá.

A Kistárkányi Református Egyházközség statisztikai adatok szerint több mint hatszáz reformátust számlál, ebből száznyolcvanan járulnak hozzá rendszeresen a gyülekezet közterheihez (egyházfenntartói járulékkal, adakozással, közmunkával). A 2015. év márciusában megkötött gyülekezetek közötti megegyezés alapján a parókia és a lelkészi hivatal rezsi költségeihez és építkezési beruházásaihoz a két leányegyház, Ágcsernyő és Tiszacsernyő református hívei is hozzájárulnak.

A parókia építésének idejéről nincsenek pontos adatok, de „szájhagyomány” útján tudvalévő, hogy a község legrégibb fennálló épületei közé tartozik, körülbelül 110 éves lehet. Külső méreteiben és belmagasságában is magán hordozza a korszellemet. Egy majdnem teljes egészében vastag vályogtéglából rakott épületről van szó, amit még egy valamikori magyar királyi cég cserepeivel fedtek be. Belül is nagyon odafigyeltek az ajtók, ablakok kialakítására és impozáns méreteire is. Az elmúlt 40-50 évben nem történt nagyobb beruházás az épület belső állagának megőrzésére. A falakra sok festékréteg rakódott fel, több tartófal is átvizesedett, a padlódeszkák elkorhadtak, elhasználódtak, az ajtók és ablakok nem töltötték be szerepüket.

2008-ban döntött úgy a gyülekezet presbitériuma, hogy szükség van az épület ablakainak a cseréjére, ami rövid időn belül meg is valósult. Majd megújult a teljes villanyhálózat és elkezdődött az épület szobáinak teljes körű felújítása. 2014-ben a zempléni egyházmegye Közgyűlése pozitívan bírálta el a gyülekezet segélyalapi kérvényét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa 2 500 euró segélyt ítélt meg a felújítások folytatására. A hívek adományát hozzáadva, valamint a gondnokok, ill. a presbiterek önkéntes munkájának köszönhetően 2015 végére teljes körűen megújult a parókia négy szobája összesen 110 négyzetméternyi területen. A falak és a mennyezet új vakolatréteget kaptak, új hajópadló került a helyiségekbe, a cserépkályhák más helyre kerültek, új falak lettek felhúzva vagy átépítve egy elfogadott építési projekt mentén.

Tervbe van véve még a bejárati ajtók cseréje, külső falak építése, egy irodahelyiség kialakítása és végül az épület külső homlokzatának a festése – számolt be az eddigi munkálatokról a Reformata honlapnak Tarr Ferdinánd lelkipásztor.

reformata.sk, Felvidék.ma