Uram, ez már háború?

És mondd, Uram, hogyan szeressem az ellenünk vétkezőket?

Nem, nem azokra a „hitetlenekre” gondolok elsősorban, akik úgy vélik, hogy aki nem hisz Allahban, az nem is ember, hanem állat, és meg kell azért ölni. Azokra gondolok, akiket figyelmeztettek a veszélyre, de süketek maradtak, mert befogták fülüket, és hamis érvekkel példálóztak, kétes jogra és szabadságra hivatkozva lefasisztáztak mindenkit, aki a valós helyzetet akár csak néven nevezte. Azokra sem gondolok, akik a szélsőségeseket választották, hiszen csak ellenkezni próbáltak azokkal, akik oly soká visszaéltek bizalmukkal, akik becsapták és színlelt ígéretekkel áltatták őket.

De mondd, Uram, hogyan magyarázzam meg nekik, hogy többszörösen is félrevezették őket? Azokat, akik elindultak természetes otthonukból, s azokat is, akik befogadták oda, ahova nem valók.

Mennyit kell még saját bőrünkön tapasztalni, hogy rájöjjünk, mi a helyes út? Mert a nevedben mi is vétettünk, igen – de vajon ilyen nagy volt vétkünk? Ezt érdemeltük? Nem túl késő, ha csak alkonyatkor ébredünk erre rá? És miért oltottad belénk a nagyravágyást, Uram? Azért, hogy visszaélhessenek azzal azok, akiket nem a szeretet vezérel?

Bocsáss meg nekik, Atyám, ha tudsz, ha nem tudják, mit cselekszenek – de én nem tehetem, mert tudják, pontosan tudják, mit tesznek! Mit kezdjek most ezzel? Ennyi volna? Tényleg elvégeztetett?

A kezedbe teszem lelkemet, Uram, mert mégis a remény vezérel, mert békében akarok élni és meghalni, s ha már én nem érdemlem, a sarjaim legalább! A gyermekeim, s akik utánuk következnek! Az nem lehet, hogy annyi szeretet, amely által lettek, köddé váljon, robbanásba torkolljon, s gyűlöletté legyen!

Adj, Uram, fegyvert, hogy a gyilkos merénylőt megállíthassam, s hatékony eszközt, amellyel a gyilkos gondolatot legyőzni lehessen! Adj végre békét, Uram, add, hogy a szeretet győzedelmeskedjen!

Hallasz, Uram? Vagy hasztalan az ima? Nos rajta, „tagadjátok őt, talán fölébred! Cibáljuk őt, verjük a szókkal! … a süket Istenét!” És sírjatok! „Menjetek a piacra sírni, sikoltsatok a templomokban … imuljatok őrjítő, őrült imában!” Verjétek a dobot ébresztőre!