Robert Remiáš (Fotó: anc)

Április 29-én lesz húsz éve, hogy Róbert Remiášt meggyilkolták. Lucia Kurilovská, a pozsonyi rendőr-akadémia rektora szerint az is előfordulhat, hogy ekkortól az ügy elévül.

A büntetőeljárás újraindítása a büntetőjogi szakember szerint azt jelentheti, hogy új körülmények merültek fel az ügyben. Ha új gyanúsítottat találtak, azt a Remiáš meggyilkolása utáni húsz éven belül vád alá kell helyezni, figyelmeztetett Kurilovská. Abban az esetben, ha ugyanazok a személyek ellen szeretnének büntetőeljárást indítani, mint a múltban, ilyen határidő nem fenyeget.

„Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy bizonyos körülmények között április 29-én elévülhet a gyilkossági eset. Vannak azonban olyan tényezők is, amelyek alapján a büntetőtörvénykönyvvel összhangban a bűncselekmény elkövetése után 20 évvel is folytatódhatna az ügy” – jelentette ki a rendőrségi szakértő, hozzáfűzve, Róbert Remiáš ügyének kivizsgálása még a 2006. január elsejéig hatályos régi Büntetőtörvénykönyv alapján történt.

Ondrej Mularčík ismert büntetőjogi ügyvéd szerint, mivel a Remiáš-ügyben húsz évig nem született bűnvád konkrét személy ellen, a bűncselekmény elévülhet. Mularčík elmondta, hogy a büntethetőség elévülése azokkal kapcsolatban áll fenn, akik ez alatt a húsz év alatt esetleges gyanúsítottakként számításba jöttek.

„Ha azonban XY ellen büntetőeljárás folyt, amit megszakítottak vagy valamilyen módon leállítottak vele szemben, akkor az az idő, amíg a nyomozás a konkrét személy ellen folyt, az elévülési időbe véleményem szerint nem számítódik be” – fogalmazott Mularčík.

A Pozsonyi Kerületi Ügyészség 2006. szeptember 18-án állította le a büntetőeljárást Imrich Oláh és Jozef Roháč ellen a Remiáš-gyilkosság ügyében. Idén február 8-án a rendőrnyomozó határozata értelmében újraindították a büntetőeljárást Remiáš 1996 áprilisában történt halála miatt.

Peter Tóth: Szinte állandóan követett bennünket a titkosszolgálat

A Szlovák Titkosszolgálat (SIS) hajdani vezetése 1996-ban azt szerette volna, ha az alvilág együttműködésre kényszeríti Róbert Remiášt, vélekedik Peter Tóth volt újságíró és a SIS egykori kémelhárítási igazgatója. „Az egyetlen újságíró voltam akkoriban, aki még életében ismerte Róbert Remiášt. 1995 végén Oskar Fegyveres, az ifjabb Michal Kováč külföldre hurcolásának koronatanúja hozott össze bennünket. Fegyveres arra kért, hogy működjek együtt a barátjával, Remiášsal, azoknak a különböző ügyeknek az elintézésében, amelyeket menekülésben lévő emberként maga nem tudott elintézni. Róbert Remiášsal ezután barátok lettünk. Gyakorlatilag minden nap együtt voltunk. Az ő autójával jártunk, amelyben később a halálát is lelte. Szinte állandóan követett bennünket a Titkosszolgálat. Változás csak körülbelül a halála előtt egy hónappal történt. Azt követően már a nyitrai és pozsonyi alvilág emberei is követtek bennünket” – jelentette ki a TASR hírügynökségnek Peter Tóth, aki három könyv szerzője. Ezek közül kettőben gyakorlatilag a SIS volt vezetéséről ír.

„Amikor felrobbant az autója, és Róbert Remiáš szörnyű halált halt benne, meg voltam győződve arról, hogy a meggyilkolását a SIS szervezte meg, és a bűncselekményt az ő megrendelésükre hajtotta végre az alvilág. Az évek alatt összegyűjtött információk alapján ma már biztos vagyok abban, hogy az alvilág a SIS magas beosztású tisztviselőinek utasítására követte Remiášt. Úgy vélem azonban, hogy az eredeti utasítás nem az volt, hogy likvidálni kell őt. Véleményem szerint a SIS vezetése azt akarta, hogy Miroslav Sýkora maffiafőnök emberei – akár durva erőszakkal is – együttműködésre kényszerítsék Róbert Remiášt. A cél ugyanis az volt, hogy rábírják Oskar Fegyverest vallomása megváltoztatására. S az egyetlen, aki erre képes lett volna, a legjobb barátja, Róbert Remiáš volt” – fogalmazott Tóth.

Állítása szerint azonban az alvilágnak nem sikerült Remiášt hatalmába kerítenie. „Egyszer én akadályoztam meg úgy, hogy felkiabáltam egy egész utcát. Végül mégis meggyilkolták. Úgy vélem azonban, a halála nem volt az eredeti terv része. Ez azonban nem menti fel a SIS ama tisztségviselőit az erkölcsi felelősség alól, akik Remiáš megdolgozásához az alvilág soraiból kerítettek segítőket” – fűzte hozzá Tóth.

Peter Vačok: A rendőrséget akkoriban politikai befolyás alatt irányították

Húsz évvel ezelőtt Róbert Remiáš meggyilkolásának ügyében a rendőrség irányítása a politika és az állam vezetésének befolyása alatt történt, állítja Peter Vačok ügyvéd, aki hosszú évekig volt rendőrnyomozó, többek közt ő volt ifjabb Michal Kováč Ausztriába hurcolásának ügyében az egyik rendőrnyomozó.

„A legrosszabbnak azt tartom, hogy a rendőrség vezetése is részt vett annak a bemagyarázásában, hogy gázrobbanás történt, nem pedig robbanószerkezet okozta Remiáš gépjárművének a felrobbanását, pedig ez az állítás nem volt megalapozott. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy azt a rendőrséget a politika és az állam vezetőinek befolyása alatt irányították, ami szörnyű dolog, mert ennek a hatalomnak valóban el kellene különülnie a politikai hatalomtól” – hangsúlyozta Vačok.

Mitro: le kellene már zárni a Remiáš-ügyet

Vladimír Mitro jelenlegi ügyvéd szerint – aki két ízben volt a Szlovák Titkosszolgálat igazgatója, bár egyik alkalommal sem Remiáš halála idején – a Remiáš-gyilkosság ügyét megfelelő módon ki kellene vizsgálni, és le kellene már végre zárni.

„Remiáš meggyilkolása idején ügyvéd voltam, azaz szolgálaton kívül álltam. Ha egyszerűsíteni akarnám, azt mondanám, hogy tulajdonképpen Remiáš halála indította a párhuzamos titkosszolgálat létrejöttét.” Mint mondta, azok a jelzések, amelyek hozzá is eljutottak a SIS befolyásolását eredményezték, majd a már ismert ezzel összefüggő körülmények következtében bizonyos szerkezeti változások álltak be, és létrejött a párhuzamos titkosszolgálat is.

A Remiáš-ügy kimenetelével kapcsolatban Mitro reméli, hogy az ügyet a közismert helyzetnek megfelelően lezárják végre.

Mitro 1995-ben az akkori kormányfő Vladimír Mečiar politikai nyomására mondott le a titkosszolgálat igazgatói posztjáról. Utóda az az Ivan Lexa lett, akit 2002-ben a rendőrség azzal vádolt, hogy Remiáš meggyilkolását kétmillió koronáért rendelte meg a pozsonyi alvilág fejénél, Miroslav Sýkoránál. Mivel azonban a vádat nem tudták alátámasztani, 2006-ban a speciális ügyészség beszüntette a Lexa elleni eljárást. Sýkorát egyébként 1997 februárjában szintén likvidálták, a pozsonyi Holiday Inn szálló előtt lőtték agyon.

Mitrót 1998-ban az első Dzurinda-kormány idején nevezték ki újra a SIS élére, és jelentős mértékben hozzájárult a titkosszolgálat vezető kádereinek a lecseréléséhez. Mitro 2003-ban mondott le a tisztségéről.

(Felvidék.Ma/TASR)