A Csehországban élő nemzeti kisebbségek és bevándoroltak közül leginkább a szlovákokat kedvelik a csehek. A magyar kisebbség a hatodik a csehek szimpátialistáján – derült ki abból az országos felmérésből, amelyet márciusban készített a CVVM prágai közvélemény-kutató intézet a többségi csehek körében.

A cseh tudományos akadémia közvélemény-kutató intézete több mint ezer 15 évnél idősebb személynél az iránt érdeklődött, milyen a viszonya az országban élő 16 népcsoporthoz. A válaszadók 1-től 5-ig terjedő skálán értékelték az egyes népcsoportokhoz fűződő viszonyukat. Az egyes jegy nagyon szimpatikus, a kettes szimpatikus, a hármas közömbös, a négyes nem szimpatikus, az ötös pedig nagyon nem szimpatikust jelentett.

Az első helyen a szlovákok végeztek 1,88-as minősítéssel, a másodikon a lengyelek 2,61-el, míg a harmadikon a németek 2,87-es átlagjeggyel. Őket a görögök (2,88), a zsidók (2,91), majd a hatodik helyen a magyarok követik 2,93 átlagú minősítéssel.

A korábbi három évben a magyarok átlagjegyei a következők voltak: 2013-ban 2,96, 2014-ben 2,80, míg tavaly 2,88. Ezt azt jelzi, hogy a magyar kisebbség iránti szimpátia növekvő tendenciát mutat Csehországban.

A csehek a legkevésbé az albánokat, az arabokat és a romákat kedvelik, akik a lista utolsó három helyét foglalták el. Az albánok átlagjegye 3,86, az araboké 4,20, míg a romáké 4,26 – derül ki a CVVM felmérésének az eredményéből.

A szlovákok a Csehszlovákia felbomlása (1992) utáni években rendszeresen az első helyen vannak minden hasonló felmérésben, míg a romák szintén hagyományosan az utolsók. A CVVM elemzése szerint az utóbbi években javuló tendenciát mutat az ukránok, a vietnamiak és az oroszok megítélése, míg rosszabbodott az arabok, a görögök, a lengyelek, a szlovákok és az albánok megítélése.

Csehországban a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor mintegy 8000 ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A rendszerváltás utáni első népszámláláskor (1991) még mintegy 20 ezer. Szakértői becslések szerint a csehországi magyarok reális száma azonban ma is mintegy 15 ezerre tehető. Legnagyobb, és egyetlen országos szervezetük, az 1990-ben megalakult Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), amelynek hét városban van helyi szervezete.  A különféle kisebb magyar szervezetek, klubok száma tíz körül mozog.