Az elmúlt vasárnap, az évközi idő 11. vasárnapján, június 12-én negyedik alkalommal lépett színre a pozsonyi magyar keresztény közösség, köztük a harmadrendi ferencesek társulata, ezúttal Rajkán, a Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dísztermében.

Eredetileg Félben kellett volna lennie Az assisi zsoldos előadásának, de mivel ott mégsem valósulhatott meg, így gyors intézés során sikerült megszervezni a rajkait. A helyszín, az említett díszterem is rendhagyó volt, mivel a Faluházba tervezték  az előadást, ám az éppen felújítás alatt áll, ezért aztán az iskola lett az előadás színhelye. Színtársulatunk, melynek ez alkalommal 17 tagja lépett színre, március 14-én a budapesti Nemzeti Színházban megrendezett Kárpát-medencei amatőr színtársulatok találkozóján, a Sacr Art-on harmadik helyezést ért el Erdős Renée Az assisi zsoldos című négyfelvonásos misztériumjátékának átdolgozott, lerövidített változatával, Lelkes Anna rendezésében.

A mű központi mondanivalója ma is aktuális, hiszen a 21. század emberének szintén üzen 800 év távlatából. Szent Ferenc arra tanít bennünket, hogy csak a szeretet Istenével egyesülő ember tud igazán áldás lenni testvérei és a világ számára. Bár elhatározza, hogy zsoldoskatonának áll, harcolni megy, részt vesz a háborúban, az égi hang mégis megszólítja őt, és visszatérésre buzdítja. Ráébreszti, hogy a helye nem a csatatéren van, nem háború kell a világnak, hanem béke, nem kard, hanem kereszt, csak Isten szeretete győzedelmeskedik a világ felett. Viselnünk kell mindnyájunknak a terhünket, le kell tudnunk mondani a kényelmes dolgokról, adakozónak, segítőkésznek, szerénynek, Istenkövetőnek kell lennünk, mert ezt kéri tőlünk a megfeszített, értünk meghalt Krisztus, az élő Isten Fia.

A zsúfolásig megtelt teremben több mint 100 néző volt jelen, köztük a helyieken kívül az anyaországból még bezenyeiek, dunakilitiek, mosonmagyaróváriak, halásziak. Ez utóbbi faluból érkezetteknek külön örömükre szolgált, hogy a Hitvallás című, a Győri Egyházmegye területén megjelenő katolikus havilap elektronikus verziójából tájékozódtak erről a színdarabról. Ami pedig a Felvidéket illeti, voltak a szereplők hozzátartozóin kívül Pozsonyból, a környező településekről, sőt még Nagyszombatból is. Jelen volt Kiss Róbert érseki vikárius, a nagyszombati gyökerekkel rendelkező Nemcsek Péter káplán, aki jelenleg Kanadában végzi papi szolgálatát, továbbá Tomasek László főtisztelendő, a pozsony-főrévi hívek lelkipásztora.

A hosszú tapsot követően Kiss Vince polgármester köszönte meg az előadást. Külön kiemelte Zilizi Tihamért, aki a mozgatórugója és ötletgazdája volt a rajkai előadásnak,és fáradtságot nem ismerve mindent megtett azért, hogy létrejöhessen. Köszönet az iskola igazgatóságának, a polgármester úrnak és az önkormányzatnak, továbbá Pollák Eszter könyvtárosnak, akik nélkül ez az emlékezetes fellépés nem valósulhatott volna meg.