(Fotó: Rimava.sk)

A kormány 13. és 14. ülését Losoncon és Rimaszombatban tartotta június 23-24-én. Akcióterveket fogadtak el a gömör-nógrádi térség fejlesztésére. Az ülésekre – főképp pártszimpátia alapján – polgármestereket és szakembereket is meghívtak.

Rimaszombatba június 24-én a tervek szerint reggel kilenc óra előtt érkezett meg a kormányfő. A polgármester és az alpolgármester a városházán fogadta Robert Ficot.
A városban nagyon kevés volt az érdeklődő, a legtöbben nem is tudták, hogy itt zajlik a kormányülés. A városi rendőrség biztosította a rendet, a Daxner térre vezető úton éppen járdaépítési munkálatok folytak.

Az ülést a kultúrházban tartják, csak előre regisztráltakat engednek be. Egyetlen napirendi pont van, Rimaszombat és vidéke fejlesztési akciótervének az elfogadása. A meghívottak között ezúttal Rimaszombat polgármesterének a neve is szerepelt. Mint ismert, a kormány által még februárban tartott konferenciára nem kapott meghívást, s nem is engedték be. Azóta a helyzet konszolidálódott, Fico elfogadta a polgármester ajándékait is.

A kormányülés előtt nyilatkozott a sajtónak az angliai népszavazással kapcsolatosan. Kifejtette, tiszteletben kell tartani és nem kell kommentálni a brit népszavazás eredményét, amely nem tragédia, hanem olyan tény, amelyre a többi európai uniós tagországnak gyorsan reagálnia kell.

(Fotó: Rimava.sk)
(Fotó: Rimava.sk)

A tanácskozásra meghívták Bugár Béla (Most-Híd), Michal Bagačka (Smer-SD, Nyústya polgármestere) és Anton Marcinčin kormánymegbízott mellett Ivan Hazucha (Smer-SD) városi képviselőt, valamint a következő polgármestereket: Jozef Šimko (Rimaszombat), Peter Mináč (Tiszolc), Mihályi Gábor (Feled), Csúr Tibor (Nagybalog), Rencsok János (Rakottyás), Ján Záhorský (Felsővály), Ján Lichanec (Orávka), Zlata Kaštanová (Klenóc), Marián Habovčík (Lenke), Kisfaludi Nándor (Serke), Svetlana Šufliarska (Feketepatak), Stanislav Krahulec (Rimajánosi), Elena Polónyiová (Rimabánya), Agócs Gyula (Gömöralmágy), Ivan Očenáš (Bellény), Zuzana Študencová (Cserencsény), Hubay Levente (Gömörmihályfalva), Tóth Péter (Csíz), Bari Aladár (Radnót), Zuzana Visokaiová (Horné Zahorany), Alena Segedyová (Lukovištia), Ján Ďuriška (Alsóvály), Jana Ďurišová (Rimavské Zalužany), valamint Hanobik Irén (Abafalva). Az ülésre pár civil szervezet, hivatal, vállalat képviselője és vezetője is hivatalos volt.

A Rimaszombati járás helyzetéről kidolgozott elemzés megállapítja, hogy a második legtöbb települést magába foglaló, magas népsűrűségű (84 577 lakos) járásról van szó, amelynek kulcsproblémája a roma etnikum magas munkanélküliségi aránya. 2015-ös adatok szerint 40 693 lakos volt munkavállaló, 12 831 munkanélkülit tartottak nyilván, akiknek 52,4 %-a szakmai végzettség nélküli, és 71%-uk tartós munkanélküli. A helyzet javítása érdekében a gazdálkodás és vállalkozás fejlesztést és a helyi kulturális, történelmi és természeti értékek felkarolását, mint a turizmusban rejlő lehetőséget irányozzák elő. Mindehhez elengedhetetlen az uniós alapok forrásainak a kihasználása és az infrastruktúra kiépítése.
Tervezik az R2-es gyorsforgalmi út 2018. november végéig történő kiépítését Lónabánya és Osgyán, Osgyán és Zeherje közt, 2019. június 30-ig pedig Zeherje és Bátka, majd Bátka és Füge közt.

(Fotó: Rimava.sk)
(Fotó: Rimava.sk)

Szeretnék létrehozni a CeroGeMa koordinációs és fejlesztési központot, mely együttműködne a régiófejlesztési ügynökségekkel és a helyi akciócsoportokkal, ez utóbbiak még nem is működnek mindenhol. Rimaszombatban és Nyústyán a munkavállalóknak inkubátorházat és átképzési központot építenének ki, emellett a kutatásra és a tanácsadásra összpontosítanának. Az oktatási intézmények terén új integráló óvodát és iskolát alakítanak ki. Szükség szerint Baracán, Nemesradnóton, Rimaszécsen, Cakóban, Feleden és Gesztetén épülhet új óvoda, s Nemesradnóton iskola is.

Az elképzelések között szerepel a vállalkozók támogatása is, minimum hat ipari és szolgáltató, valamint két-két mezőgazdasági, állattenyésztési és erdészeti vállalatot fejlesztenének. Szociális üzemet terveznek létrehozni Tiszolcon, Nyústyán, Rimaszombatban, Nagybalogon, Rimaszécsen, Feleden, Nemesradnóton, Rakottyáson és Gesztetén. A lakáskérdések kezelésében minimum 32 lakóházat építenének, itt Tiszolc, Nyústya, Rimaszombat, Nagybalog, Rimaszécs, Feled és Nemesradnót szerepel a tervezett települések közt. Nyústyán és Feleden új egészségügyi és szociális központ is épülne. Mindezzel 2 300 új munkahely létesülne.

A forrásteremtéshez kihasználnák az Interreg V-A és a megyei pályázati lehetőségeket is, melyekből felújítanák a Városi Művelődési Központot Rimaszombatban, a tiszolci vasútállomást, a Gömör-Kishonti Múzeum állandó kiállítását, a csillagvizsgálót, az Osvetát, a Relax szabadidőközpontot, a rimabányai, a rimajánosi templomokat és a rimaszombati, tiszolci emlékhelyeket. Feleden multifunkciós közösségi-oktatási központ épülne, s néhány környezetvédelmi aktivitást szintén kifejtenének. A  prioritások közt szerepel a csízi, meleghegyi, kurinci fürdőhelyek modernizálása is.

(Fotó: Rimava.sk)
(Fotó: Rimava.sk)

Anyagiak tekintetében mindez a Rimaszombati járásnak a 2016-2020-as időszakban összesen 157 millió eurós befektetést jelentene, melyből 24 millió lenne az önrész. A Rimaszombati járásnak szánt regionális támogatás 6 355 000 euró lenne 5 év alatt.

A kormányülést június 23-án a losonci zsinagógában is tartották. Agócs Attila, Fülek város polgármestere közölte, hogy a füleki projektekre a következő öt évre 1 150 000 eurót különítettek el. Ebben szerepel többek között a piac, az értékteremtő közmunka, a diagnosztikai egészségügyi központ előkészítése, a vmk részleges felújítása, új gépek vásárlása a szakközépiskola műhelyeibe, utak tervezése, vállalkozói inkubátorház, valamint inkluzív oktatási központ a Mocsáry Alapiskolában.

A Losonci járás számára a 2016-2020 közötti időszakra összesen 147,32 millió eurót különítettek el, ebből a regionális támogatás 4,29 millió euró. A Losonci járásban 7000 munkanélküli van, s a tervek szerint az elkövetkező négy évben az elfogadott akcióterv szerint ebben a járásban 1 500 új munkahelyet létesítenének. Robert Fico úgy véli, az akciótervek reálisak.