Egy-egy mondóka inspirálta az alsótagozatosok alkotásait. (Fotó: ta)

A bodrogszerdahelyi magyar alapiskolában szép hagyomány, hogy anyaországi baráti iskolákkal közösen tartják a gyermeknapot, immár tizenötödik éve. Minden évben más helyszínen kerül megrendezésre az esemény. Az idén Bodrogszerdahely adott otthont a közel száz fős rendezvénynek, amely hat iskola részvételével zajlott.

Három magyarországi és három felvidéki iskola apraja-nagyja jött el a rendezvényre. Magyarországról Bodroghalomról, Pácinból és Pálházáról érkeztek vendégek, a Felvidéket pedig Nagytárkány, Szomotor és a helyi iskola diákjai és pedagógusai képviselték.

Vidám hangulat, sportszerű játék, versenyek és baráti beszélgetések tették örömtelivé a napot.

Bányácski Henrieta igazgatónő üdvözlő szavaival vette kezdetét a programsorozat, amelybe alsó és felső tagozatos diákok egyaránt bekapcsolódtak. Az igazgatónő megnyitójában kiemelte, hogy az ilyen együtt eltöltött napok, a közösen átélt élmények maradandóak minden résztvevő számára.

A sportversenyeket kedvelő diákok az iskola sportpályáját vették birtokukba, ahol a délelőtt folyamán számos mérkőzés és verseny zajlott. Sportszerű versenyszellem, a játék öröme és felszabadult hangulat uralta a teret.

A képzőművészetet kedvelők számára rajzversenyt hirdettek. Az alsó tagozatosok egy-egy  mondóka alapján engedhették el fantáziájukat. A felső tagozatosok prezentáció és rövidfilm megtekintése által kaptak ösztönzést az alkotáshoz, amelynek témája II. Rákóczi Ferenc volt. Akadt aki a Nagyságos Fejedelem portréját rajzolta meg , másokat a közeli Borsiban álló szülőház-kastély ihletett meg. Gyönyörű alkotások születtek, amelyekből kiállítást rendeztek a szervezők.

A jó hangulatú versenyek után bográcsos ételek várták a kicsiket és nagyokat.

A programok végeztével a versenyek kiértékelésére, értékes díjak, emléklapok és oklevelek átadására került sor. Szép élményekkel, kellemesen elfáradva indultak haza Bodrogszerdahelyről az idei  gyermeknapi vigadalom résztvevői. A rendezvény jó alkalom volt a már meglévő baráti kapcsolatok ápolására, új kapcsolatok kialakítására, valamint szakmai eszmecserére is teret biztosított.

A bodrogszerdahelyi magyar alapiskola nagy hangsúlyt helyez az anyaországi intézményekkel való kapcsolattartásra, amely érzékelhetően hozzájárul a nemzeti identitástudat erősítéséhez.

A rendezvény a Pázmány Péter Alapítvány és Bodrogszerdahely község anyagi támogatásával valósult meg.