A Kelet-felvidéki Értéktár Kollégium ismertető szakmai konferenciát szervez a magyar értéktárról szeptember 19-20-án Rimaszombatban, Várhosszúréten és Kassán.

„A konferenciák témája a Magyarországról kiinduló Értéktár Mozgalom és a hungarikumok. Három előadó járja végig a helyszíneket. Imre Károly, hungarikum szakértő Budapestről ismerteti a Magyar Értéktár mibenlétét, jelentőségét, célját és gyakorlati tanácsokkal szolgál a magyar értékek felgyűjtésének első lépéseihez. A Felvidéki Magyar Értéktár alapító szervezeteinek két képviselője: Huszár László, a dunaszerdahelyi Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója és Varga Péter, a karvai Gazda Polgári Társulás elnöke beszámolnak a közel kétéves tapasztalataikról, valamint bemutatják a Felvidéki Magyar Értéktár honlapját“ – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a szervezők nevében Kovács Ágnes, a Rovás polgári társulástól.

A Rovás már több konferenciát is szervezett a Kassa és Besztercebánya megyei magyar szervezetek és intézmények képviselőinek, hogy tájegységenként beszámoljanak a magyar értéktár programban folytatott gyűjtéseikről. A legutóbbi összejövetelen határoztak egy Kelet-felvidéki Értéktár Kollégium megalakulásáról is, ugyanis a Fülektől Kassáig terjedő szakaszt a megalakult Felvidéki Magyar Értéktárban senki sem képviselte.

„A Rovás Gergely László történészt delegálta a bizottságba. További javaslatunk az volt, hogy a túl nagy területet átfogó Felvidéki Magyar Értéktár mellett egy Közép-kelet Felvidéki Magyar Értéktár megalakulását is célszerűnek látnánk, amely a megnevezésben lévő közép-keleti tájegységet fedné le. Ennek alacsonyabb szintjén a Balog-völgy, Sajó-völgy, Bódva-völgy, Kanyapta-völgy, Kassa, Bodrogköz, Ung-vidék tájegységek koordinátorai dolgoznak majd” – nyilatkozta Kovács Ágnes, a Közép-kelet Felvidéki ÉT koordinátora.

Az Ung-vidéken és a Bodrogközben már példaértékű gyűjtőmunka folyik, több helyi értéktárbizottság is megalakult. A koordinátori szerepet Varga Tibor vállalta, aki a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy a munka tavaly ősszel indult egy konferenciával, amit a Gazda Polgári Társulás szervezésében tartottak Nagykaposon a Hungarikum és a Felvidék magyar értékei címmel. “A rendezvényen a Felvidéki Magyar Értéktár kezdeményezői mellett helyi szakemberek, kutatók, szervezet- és településvezetők tartottak tematikus beszámolókat, számba véve a régió értékeit” – tájékoztatott Varga Tibor, akitől azt is megtudtuk, hogy hamarosan megalakul a 12. értéktárbizottság, miközben zajlik az értékek regisztrációjához szükséges anyagok előkészítése.

A Felvidéki Értéktár Bizottság 2015 októberében alakult. Négy felvidéki szervezet alapított meg: a Csemadok Országos Elnöksége, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, valamint a Gazda Polgári Társulás.  Utóbbi szervezet meghívásos pályázaton nyert támogatást Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a felvidéki magyar értékek összegyűjtésére.

Az Értéktár egy mozgalom és nem pusztán az értékek gyűjteménye, muzeológiai jellegű konzerválása, katalogizálása. Fő célja, hogy segítse a helyi  közösségek revitalizációját, újra építse a helyi kapcsolatokat, ennélfogva aktív programok is születhetnek.

„Az Értéktár programnak az is a célja, hogy a magyar értékekre úgy irányítsa rá a figyelmet, hogy tág körben segítse a piacra jutásuk lehetőségét, és megőrizze őket a jövendő nemzedékek számára” – tette hozzá Kovács Ágnes.
Az Értéktár-rendszer piramis-szerűen működik, az alján a helyi, azaz a Nemzeti Értéktár van, majd erre épül a Megyei Értéktár, feljebb a Magyar Értéktár. Ez utóbbiba tagozódik bele a határon túli értéktár is, konkrétan a Felvidéki Magyar Értéktár.  A piramis csúcsán pedig a Hungarikum található.

Magyarországon az Országgyűlés 2012. áprilisában fogadta el a 2012. évi XXX. törvényt, amely a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szól, hatályos, végrehajtási rendelettel. A törvény lehetővé teszi a külhoni magyar értéktár kialakítását is, ezért mindenkit arra buzdítanak, hogy csatlakozzon ezen nemes kezdeményezéshez, hogy a közvetlen környezetében is beindulhasson a magyar értékeink gyűjtése.