Felvidékről a regisztráltak 94%-a szavazott. (Fotő: Felvidék.ma arch.)

A magyarországi, vasárnapi kvótanépszavazás értékelésekor a számunkra szívet melengető, bár hurrá optimizmusra okot nem adó ténye, hogy a pozsonyi konzulátuson a szavazók névjegyzékében szereplőknek a 94%-a megjelent az urnáknál.

Azaz a felvidéki magyarság kettős állampolgársággal bíró tagjai szinte egytől egyig eleget tettek a regisztrációval kifejezett ígéretüknek, vagy inkább fogadalmuknak, hogy a népszavazáson részt vesznek.

Ahogy olvasóink már több forrásból értesülhettek róla, a felvidéki magyar kettős állampolgárokat kedvezőtlen, sőt olykor inkább kimondottan ellenséges hazai környezet veszi körül. Erre való tekintettel éltek azzal a lehetőséggel, hogy levélben küldjék el szavazatukat, és többségük a küldeményt nem a szlovák, hanem a határt átlépve, a magyar postára bízta.

Rendkívül örvendetes tény, hogy a Felvidéken regisztrált kettős állampolgárok a regisztrációtól a népszavazásig eltelt időszakban sem bizonytalanodtak el, és információink szerint 94%-os arányban leadták szavazatukat.

E sorok írásakor még csak meggyőződésünk, de hamarosan tény és valóság lehet, hogy e rendkívül magas arány rendkívül magas “nem” szavazatokat is jelentett, hozzájárulva így ahhoz a közös akarathoz és közös érdekhez, hogy a Közép-Európa regionális hatalmát jelentő Magyarország területére önkényes módon, idegen civilizációhoz tartozók erőszakkal való betelepítése ne történjen meg.

Köszönjük földijeinknek, köszönjük a felvidéki kettős állampolgárságú magyaroknak a helytállást!