A kép illusztráció (Fotó: Archívum)

Az elmúlt két év magyar iskolaválasztási eredményeit értékeli dr. Tárnok Balázs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájának felvidéki hallgatója Növekvő tendenciák a felvidéki magyar iskolaválasztásban c. tanulmányában. Ebből kiderül: a 2014-es és 2015-ös hivatalos szlovák iskolakezdési adatok alapján az elmúlt két évben 165 fővel nőtt a magyar iskolát választók száma a Felvidéken…

A tragikus demográfiai helyzet és asszimilációs ráta ellenére az elmúlt években megállt a magyar iskolakezdők fogyása, sőt, az elmúlt két évben jelentős növekedést is produkált. A 2014-es év iskolakezdési adatai kiugró eredményt mutattak, hiszen 146 fővel növekedett a magyar elsősök száma az azt megelőző év adataihoz képest. Ezzel együtt 2015-ben további sikereket könyvelhettünk el, hiszen 19 fővel tovább nőtt a magyar elsősök száma, így az elmúlt két év alapján egyértelműen kijelenthető, hogy egy pozitív trendváltozás van kialakulóban a Felvidéken a magyar iskolaválasztás kérdésében.

Tudományosan többször bizonyítást nyert az a tétel, miszerint az anyanyelvű oktatás választása az adott közösség fennmaradását szolgálja. Ennek megfelelően kiemelt figyelmet érdemelnek azok a motivációk, amelyek a szülőket az anyanyelvű oktatás irányába terelik, így a magyarországi nemzetpolitikai törekvések keretén belül az állami
oktatási-nevelési támogatás, de a külhoni magyar iskolaválasztás elősegítésében a civil szféra hozzájárulása is kiemelt szerepet élvez. A Rákóczi Szövetség 2004 óta valósítja meg Beiratkozási Programját, a felvidéki szakmai és civil szervezetek pedig szintén minden évben kiveszik a részüket a beiratkozási kampányból.

Amíg 2004 és 2005-ben stabilan 4300 körüli volt a magyar iskolakezdők száma, addig a 2006 és 2008 közti adatok drasztikus visszaesésről tanúskodnak. Ennek alapján három év alatt, évente 200, összesen pedig több mint 600 magyar iskolakezdővel lett kevesebb a Felvidéken. 2008-tól stabilizálódott a magyar iskolakezdők száma, és kisebb-nagyobb eltérésekkel 2013-ig maradt 3600 körül ez a szám.

2014-ben az előző évek adataihoz képest kiugró iskolakezdési adatok jelentek meg a hivatalos szlovák statisztikai nyilvántartásban. Ezek szerint mintegy 146 fővel nőtt a felvidéki magyar iskolakezdők száma, 2015-ben pedig további 19 fővel, ami a tavalyi kiemelkedő növekedés fényében is különösen pozitív eredmény.

A 2005 és 2008 közti jelentős csökkenést követő, 2013-ig tartó stabilizálódott időszakot követően tehát 2014-ben újra jelentős növekedési pályára állt a felvidéki magyar iskolakezdők száma, amely növekedés bár kisebb mértékben, de 2015-ben tovább folytatódott. Nemsokára nyilvánosak lesznek a 2016. évi szeptemberi iskolakezdés hivatalos adatai. Kérdés, sikerül-e megőrizni, vagy esetleg tovább növelni a magyar elsősök számát a Felvidéken.

Bár tudományosan nem kimutatható, hogy e siker mekkora részben tulajdonítható az egyes beiratkozást és iskolakezdést népszerűsítő programoknak, de a pozitív eredmények egyértelmű visszaigazolásai az elmúlt évek munkájának és befektetésének. Bár a magyar
iskolaválasztást népszerűsítő programok hatásfoka nehezen mérhető pontosan, a programokkal kapcsolatban érkezett visszajelzések arról tanúskodnak, hogy különösen a személyes találkozások mély hatást tudnak gyakorolni a szülőkre, és a beiratkozási és iskolakezdési számok is azt támasztják alá, hogy a kampánynak van kimutatható
eredménye.

A tanulmány teljes terjedelmében elolvasható, letölthető ITT.