A missziós nap nyitó istentisztelete a több mint 130 éves százdi evangélikus templomban (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A felvidéki magyar evangélikusság egy évtized múltán újra Százdon találkozott. Az országos magyar evangélikus missziós nap a felvidéki magyar evangélikus közösségek megerősödését szolgálja. A  június 17-én a sajógömöri Cappella Polgári Társulás és a Százd-Ipolyszakállosi Evangélikus Egyházközség által szervezett alkalmon a gömöri, az Ipoly menti, a csallóközi és a mátyusföldi magyar evangélikus testvérek találkoztak. Emellett magyarországi evangélikus testvérek is jelen voltak az alkalmon. 

„Hitünkben és reménységünkben megerősítést nyerhetünk a mai napon” – fogalmazta meg áhítatában Ferenczy Erzsébet lelkésznő a százdi evangélikus templomban. Mint hozzátette, a felvidéki magyar evangélikus közösség többszörös kisebbségi közösségként éli mindennapjait. „Isten lelkének az erejére számíthatunk minden parányi gyülekezetünkben, az ő erejével megmaradunk. Az ige által erősödünk. Az Isten lelkének ereje által él a felvidéki evangélikus közösség” – hangsúlyozta bevezetőjében az evangélikus lelkésznő.

Hana Peničková, a százdi-ipolyszakállosi evangélikus gyülekezet lelkipásztora házigazdaként köszöntötte a missziós nap résztvevőit. A szlovák lelkésznő kezdettől fogva támogatja az itteni magyar szolgálatot.

Az ünnepi alkalmon Ft. dr. Fabiny Tamás, a magyarországi Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke tartotta meg az evangelizációt. Igehirdetésében többek között a hit összetartó erejét emelte ki. „Közös az az ünnep, amelyben együtt vagyunk. Fontos ez az esemény, hiszen egy közösséget alkotunk, közösen szolgálva Istent, közösen álmodva” – emelte ki az evangelizációjában a püspök úr. Szólt a felvidéki magyar evangélikus közösségek helyzetéről is. A szlovák evangélikus zsinat felé üzenetként fogalmazta meg: „Támogassák a felvidéki magyar evangélikusok megmaradásának a szándékát, támogassák a Magyarországról érkező lelkészek munkáját. Testvéreket lássanak a magyarországi lelkészekben, akik a felvidéki evangélikusok között a reformáció jegyében anyanyelven hirdetik az igét. Összefogva, egymást erősítve csakis többek lehetünk.”

Az istentisztelet végén Ernst Lange Kilenc kő című mártíriumjátékát adta elő a sajógömöri, a lőkösi és a lekenyei gyülekezet tagjaiból létrejött csoport. A megvendégelést követően a helyi kultúrházban a házigazdák kultúrműsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. A programot könyvbemutató és kiállítás is színesítette. Az országos misszió istentisztelettel és úrvacsorával zárult.

„Bő tíz évvel ezelőtt fogalmazódott meg az igény a missziós nap megszervezésére. Az alkalom célja a magyar evangélikus közösségek találkozása, együttgondolkodása, hiszen mi itt vagyunk, létezünk és a továbbiakban is létezni szeretnénk a szlovákiai evangélikus egyház berkein belül” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Nagy Olivér, az alsószeli evangélikusok lelkipásztora, az esemény egyik szervezője. Mint elmondta, 2007. április 28-án, Százdon tartották meg az első ilyen jellegű alkalmat. Az utóbbi években többek között Sajógömör, Tornalja és Somorja adott otthont az országos alkalomnak. Az alkalommal kapcsolatban kifejtette: „Az esemény a vendéglátó evangélikus közösségek épülését szolgálja, melyek Isten akaratából továbbra is megmaradnak.”

Parányi, de élő közösségek a felvidéki magyar evangélikus közösségek

A becslések 5-10 ezer fő közé teszik a felvidéki magyar evangélikusok számát. A közel 300 ezer fős szlovákiai evangélikusság közösségében kisebbségben vannak. Kevés helyszínen van magyar nyelvű istentisztelet. Pozsonytól Nagytárkányig mindkét egyházkerület déli esperességeiben élnek magyar ajkú evangélikusok.

A felvidéki magyar evangélikusság legnagyobb bázisa Gömörben van. Itt találhatóak a színtiszta magyar gyülekezetek is, mint a sajógömöri, a gömörpanyiti, a gömörhosszúszói, a kuntapolcai, valamint a balogpádári. E térségben magyarországi evangélikus lelkészek, Ferenczy Erzsébet és Varsányi Vilma tartanak szolgálatot, illetve Lóczy Tibor sajógömöri missziós munkatárs. A többi gyülekezetben vagy a magyarul megtanult szlovák lelkész tartja az alkalmakat, vagy magyarországi lelkészek látják el a szolgálatot. Ám számtalan parányi magyar evangélikus közösségben nincs lehetőség az anyanyelvű igehirdetésre.

Magyar evangélikus szigetek Felvidék-szerte találhatóak. Ide tartozik a Csallóközben Dunaszerdahely és Somorja, Mátyusföldön Felső- és Alsószeli, a Garam mentén Farnad, az Ipoly mentén Százd és Ipolyszakállos, Kelet-Szlovákiában Nagytárkány.

Az evangélikusok az ország egész területén szórványban élnek, a jelentősebb magyar városainkból szinte teljesen eltűntek. Magyar nyelvű lelkész hiányában sokan a református istentiszteleteket látogatják. „Jó volna, ha minden olyan településen, ahol igény van az evangélikus szolgálatra, megmaradnának, gazdagítva ezzel a reformáció hagyományait” – jegyezte meg a helyzettel kapcsolatban Nagy Olivér.

Természetesen az evangélikusok is készülnek a reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. „Az emlékév keretében különböző gyülekezeti alkalmakat szervezünk. Október elsején Alsószeliben a pozsonyi magyar nagykövetséggel közösen szervezzük meg az Árva Bethlen Kata színdarab bemutatását”   – tette hozzá.

Helyzetük ellenére fontos számukra a közösségépítés. Az elszórtan élő gyülekezetek számtalan alkalmat, tábort, missziós napot szerveznek, mindezt a közösségépítés és a megmaradás jegyében.

Pásztor Péter felvételei a missziós napról.

https://www.facebook.com/pg/FELVIDEK.ma/photos/?tab=album&album_id=1553543628001281