Az O.K.+ projektben résztvevő partnerek (Fotó: Hanesz Angelika/Felvidék.ma)

Lezárult az Európai Unió által támogatott OTP Fáy András Alapítvány hároméves „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektje, melyben a Felvidékről az almágyi és a buzitai alapiskola kapcsolódott be. A kidolgozott módszerek segítségével a a diákok játszva tanulhatnak az Európai Unió társadalmáról, pénzügyi kultúrájáról, gazdaságáról.

Mint megtudtuk, a szlovákiai és romániai stratégiai partnerekkel megvalósított program nemcsak az együttműködő felek szerint, hanem az abban részt vevő diákok és tanáraik, illetve az egyéb érdekeltek visszajelzései alapján is sikeresnek bizonyult. A résztvevők a záró projekttalálkozón elhatározták, hogy folytatják a szakmai együttműködést.

A koordinátorok a OTP Fáy András Alapítvány szakemberei voltak. A projekt megvalósítását az Európai Unió támogatta, a folyamatos működtetését a budapesti Nemzeti Iroda, a Tempus Közalapítvány és munkatársai segítették. Az aktívan részt vevő partneriskolák között találjuk a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot, az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumot, illetve az Almágyi Alapiskola és Óvoda valamint a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola képviselőit.

„A jó hangulatú budapesti záróeseményen a partnerekkel részletesen áttekintettük és értékeltük a 2014. szeptember 1-jén indult projekt szakmai történéseit, mialatt összevetettük a vállalásokat és célokat a megvalósult programelemekkel. Mindezek elemzése után megállapítottuk, hogy a program mind szakmailag, mind pénzügyileg a tervek szerint és a pályázati szabályozóknak megfelelően haladt, így egyöntetűen sikeresnek minősíthetjük az „O.K.+ 2007-2014” című Erasmus+ projektet, amelyet szeretnénk folytatni” – mondta a Felvidék.ma-nak Hanesz Angelika, a buzitai alapiskola tanára, az egyik projektkordinátor.

Az O.K.+ projekt zárórendezvénye Budapesten (Fotó: Hanesz Angelika/Felvidék.ma)

„Ebben a programban minden partner kiteljesedhetett. Valóban aktív résztvevőkké tudtunk válni, valós szerepünk volt a program megvalósulásában. Most pedig rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen nemzetközi sikerprojekt egyik alappillére lehetünk, lehettünk, és ezzel egy kis létszámú felvidéki iskolaként mi is hozzájárulhatunk, hogy Szlovákiában és Romániában is elérhetőek ezek a hiánypótló, a mi munkánknak is köszönhetően a mi környezetünkre adaptált és a mi igényeinknek megfelelő képzések” – nyilatkozta Mohňanský Csilla, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója.

„Számtalan pozitív hozadéka volt a projektnek, melyek közül csak egyik a diákjaink pénzügyi kultúrájának fejlesztése és európai uniós ismereteik gyarapítása. A projektben eltöltött időszak ugyanis rengeteg új kapcsolatot, barátságot, ismeretet, tapasztalatot és nem utolsósorban élményt szerzett pedagógusainknak is” – nyilatkozta Agócs Péter, az Almágyi Alapiskola és Óvoda igazgatója. Agócs Ildikó, az almágyi projektkoordinátor, az iskola igazgatóhelyettese hozzáfűzte: „Mi magunk is sokat tanultunk. Ezt mind-mind ennek a közös projektnek és az abban részt vevő partnereknek köszönhetjük. De nem csupán mi, hanem Szlovákia és Románia oktatási intézményei is” – mondta.

Sarkady-Kiss Lilla, az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője elmondta, összesen mintegy 5 200 diák, köztük 2 700 magyarországi, 1 200 szlovákiai és 1 300 romániai magyar ajkú fiatal vett részt az OK-módszertanra épülő tréningeken. E projekt keretében gazdagodott a jövőjét nagyban meghatározó ismeretekkel. Mindez majdnem kétszerese a projektben vállalt 2 700 oktatott főnek.

Az alapítvány szakemberei új, európai uniós ismereteket feldolgozó és bővítő tréningmodulokat és azokhoz kapcsolódó változatosabbnál változatosabb e-learning anyagokat fejlesztettek ki és a tréninganyagot adaptálták – a partneriskolák tanárainak közreműködésével – mind a romániai, mind a szlovákiai gazdasági, oktatási környezetre és kultúrkörre, végezetül pedig a 12 adaptált modult le is fordították román és szlovák nyelvre is. A partnerek közötti együttműködés sikerét támasztja alá a projektet és annak eredményeit bemutató, közösen megszervezett 4 multiplikációs rendezvény is.

Az O.K.+ projektnek a Felvidékről az almágyiak és a buzitaiak voltak a részesei (Fotó: Hanesz Angelika/Felvidék.ma)

„A korábban Magyarországon már sikeresen és hatékonyan működő nyolc tréningmodul szlovákiai és romániai – kulturális, társadalmi, gazdasági, oktatási, stb. – viszonyokhoz történő adaptálásának, átdolgozásának, illetve az új – európai uniós ismereteket átadó – tananyagok összeállításának, fejlesztésének köszönhetően ezek az ismeretanyagok már mindhárom országban elérhetőek” – szögezte le Sarkady-Kiss Lilla.

Elmondta, a sikert a tényszerű számadatokon túl az jelenti számukra, hogy az oktatott diákok rendkívül pozitívan nyilatkoztak az interaktív, inspiráló és szórakoztató képzésekről. A pedagógusok innovatívnak és hatékonynak értékelték a módszertant, a diákok a megszerzett ismereteket pedig hasznosnak és az életükben jól hasznosíthatónak vélik.

Sarkady-Kiss Lilla hozzátette, a pénzügyi kultúra fejlesztése minden nemzet és minden gazdasági szereplő együttes, össztársadalmi érdeke. „Jóllehet az „O.K.+ 2007-2014” című program szakmai megvalósítása, támogatott időszaka augusztus 31-én lezárult, a társadalmi igényeknek megfelelően azonban mégis folytatódik. A felek már új tréningidőpontokat is kitűztek a következő tanévre, illetve kezdeményezték további oktatási intézmények bevonását is az OK Projektbe” – fűzte hozzá Sarkady-Kiss Lilla, az OTP Fáy András Alapítvány projektvezetője.