Fotó: Száraz Dániel

Negyven év hosszú idő egy ember életében is, hát még egy csoport tevékenységében, melyben eltérő felfogású, jellemű emberek működnek együtt. Aki átélte, csak az tudja igazán, mennyire szép és egyúttal milyen nehéz, áldozatokat igénylő is lehet hosszú évekig egy csoport tagjának lenni. A Nagykéri Női Éneklőcsoport tagjai tudják, és felvállalva mindezt, anyanyelvük csengő énekszavát terjesztik a különböző falunapokon, Csemadok-rendezvényeken, fesztiválokon határon innen és túl.

Az éneklőcsoport 1978-ban alakult az egykori Elektrosvit üzemében. Tagjai színes, zoboralji népviseletben lépnek színpadra mind a mai napig. A jelenlegi tagok szinte a kezdetektől részét képezik nemcsak a női, hanem a vegyes éneklőcsoportnak is. Külön-külön és közösen is több neves rendezvény fődíját hozták el a nagykérieknek.

A Csemadok járási küldöttei és a környékbeli folklórcsoportok a Csemadok helyi alapszervezete által szervezett Csemadok-napon köszöntették és értékelték a jubiláló női éneklőcsoport tevékenységét.

Munkájuk megbecsülésének jeleként a nagykéri önkormányzat szeptember 22-én gálaestet rendezett a tiszteletükre, amelyre meghívták az egykori tagokat is. Sajnos nem mindenki élhette meg ezt a napot a volt tagok közül. Rájuk néma tiszteletadással emlékeztek. Akik viszont eljöttek, nagy büszkeséggel a szívükben írták alá a falu krónikáját és vették át az emléklapot, valamint a virágot a falu polgármesterétől, Valaska Judittól. Amikor együtt álltak a közönség elé, Száraz Márk vezényletére egyszerre szólalt meg a múlt, a jelen és a jövő egy nagykéri népdalban.

A jubiláló éneklőcsoport tagjai (bj): Száraz Erzsébet, Száraz Edit, Gróf Margit, Maly Magdolna, Száraz Mária, Gergely Etelka, Száraz Erzsébet, Kovács Éva (Fotó: Száraz Dániel)

Ezután Valaska Judit köszöntötte a csoport tagjait, megköszönve áldozatos munkájukat, mellyel öregbítik falujuk jó hírnevét, valamint őrzik és továbbadják annak gazdag hagyományait. Száraz László, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke is köszöntötte a csoport tagjait. A Mórinca néptánccsoport tagjai, csatlakozva a köszöntőkhöz, verssel és tortával kedveskedtek nekik. Ezután a női éneklőcsoport tagjai, nevezetesen Száraz Mária, Kovács Éva, Gróf Margit, Gergely Etelka, Száraz Erzsébet, Száraz Edit, Száraz Erzsébet és Maly Magdolna énekükkel emelték a gálaest színvonalát. A vegyes éneklőcsoport befejezésül az Ez a föld az enyém, itt élt az apám” című dalt énekelte, meghatva talán mindenkit a teremben.

A gálaest keretén belül bemutatásra került a „Vígan szól az operett” című darab az érsekújvári Operett kvintett előadásában, majd a jubiláló tagok fogadáson vettek részt a Csemadok helyi alapszervezete jóvoltából.

Ezúton is kívánunk az éneklőcsoport tagjainak további sikereket, és főleg kitartást, hogy továbbra se engedjék feledésbe merülni elődeink népdalhagyatékát és népviseletét.