Pillanatkép a délelőtti bemutatóról (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

Kisgyermekkorban legnagyobb a mozgás jelentősége, mondta el portálunknak Paed. Dr. Dobay Beáta PhD., a Selye János Egyetem Tanárképző Kara Testnevelés Tanszékének vezetője. A mozgás a személyiség valamennyi szegmensét fejleszti.

A gyermek a mozgás cselekvésén, a játékon keresztül tapasztalja meg önmagát, társait és az őt körülvevő világot. A mozgás élménye segíti énképének formálódását. Az egészséges gyermek fejlődésében a mozgásfejlődés alapján alakulnak ki az író-rajzoló mozgások, valamint a beszéd.

Ezért, ha a mozgásfejlődés késik, vagy zavart szenved, ez a beszédkészség kései kialakulását is magával vonja.

Ezt felismerve a Selye János Egyetem 2018-ban kezdte meg együttműködését a budapesti székhelyű Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal.

A kölcsönkapott ovis sportpályán (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

A 2018/2019-es akadémiai évtől kezdve a Selye János Egyetem Tanárképző Karának Testnevelés Tanszékén “C” típusú tárgyként 35 hallgatót képeznek ki az alapítvány programja szerint.

Ez a módszer Magyarországon már elfogadott, de Szlovákiában még ismeretlen. Hogy ezt a hiányt pótolják, a budapesti Ovi-Sport Közhasznú Alapítványtól egy külön, óvodások részére tervezett pályát kapott kölcsön az egyetem, s ezen a pályán az egész akadémiai év folyamán a komáromi Ferencesek utcájában található óvoda nagycsoportosaival próbálhatják ki a hallgatók az elméleti órákon elsajátítottakat.

A tanszékvezető elmondta továbbá, hogy azt próbálják megértetni nemcsak a hallgatókkal, hanem a szülőkkel, óvodapedagógusokkal is, hogy a torna és a mozgásos játékok fejlesztik a gyermekek természetes mozgását (járás, futás, ugrás, támaszkodás, függés, egyensúlyozás, dobás), továbbá fejlesztik a testi képességeket, mint az erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség. Kedvezően befolyásolják a gyermeki szervezet növekedését, teherbíró képességét és az egyes szervek teljesítőképességét. Fontos szerepük van az egészség megőrzésében, megóvásában.

A mozgáskultúra fejlesztése mellett segítik a térben való tájékozódást, a helyzetfelismerést, valamint a személyiség akarati tényezőinek alakulását.

A tornára, játékos mozgásra teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján lehetőséget kell biztosítani.