Idén is változatos, színes programokat kínált a Selye János Gimnázium diákjai számára a hagyományossá vált diákhét. A tanév első negyedévének lezárása után különböző programokkal oldjuk fel a tanulás okozta feszültségeket.

November 12-én a 18. életévüket betöltött diákok önkéntes véradására került sor. A komáromi kórház idén is csatlakozott a Szlovák Vöröskereszt által meghirdetett országos Diákvércsepp akcióhoz, amelynek mottója: „Ne keress kifogást!”. Diákjainkat évente megszólítják, s egyben megnyerik ennek a fontos, közügynek számító önkéntes tevékenységnek.

Ezúttal 17 diák és 3 tanár adott vért, akik nemcsak másokon tudnak így segíteni, de egyben meggyőződhettek arról is, hogy egészségesek.

November 13-án tíz órától Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának nyugalmazott docense tartotta meg előadását elsős diákjainknak. A tanár úr ötvözi a bűnmegelőzést a balesetmegelőzéssel. Mindenfajta preventív területet érint: a drogbűnözést, általában a bűncselekmények áldozatává válásának a problematikáját, azt, hogy milyen veszélyforrások leselkednek a fiatalokra akár az internet világában, akár a hétköznapokban, az iskolában. A rendőrtiszteket is oktatott szakember nemcsak kiváló pedagógus és nem mellesleg a kábítószerekből fakadó gondok és a közlekedési veszélyek szakértője, hanem kiváló showman is, aki olyan szenvedéllyel tud a szenvedélymentesség fontosságáról beszélni, hogy azzal fiatalt és időset egyaránt ámulatba ejt.

Klobusitzky György előadásának célját úgy fogalmazta meg, hogy „ő nem rábeszélni akarja a hallgatóságot, hanem kedvet akar nekik csinálni ahhoz, hogy maguktól jöjjenek rá a szenvedélymentesség fontosságára. Ehhez persze meg kell őket hökkenteni.” Erre szolgál a rendkívül gazdag képbankja, a sok effektus és az ő különleges előadásmódja.

November 14-én szintén tíz órától Sólymos László környezetvédelmi miniszter és Bastrnák Tibor parlamenti képviselő találkozott gimnáziumunk tanulóival Andruskó Imre iskolaigazgató meghívására.

A középiskolai tanterv nem terjed ki a körforgásos gazdaság alapelveire, a szelektív hulladékgyűjtés, valamint a komposztálás nem része az iskolai rutinnak. A projekt fő célja, hogy ezen alapelveket bevezesse az iskolákba.

A miniszter úr előadása egyéves programunk lezárása, melyet az RRA Komárno Branislav Sádovský mérnök segítségével, illetve Fonód Tibor, iskolánk igazgatóhelyettese és Musitz Marietta tanárnő koordinált.

Ebben az iskolaévben minden osztályba szelektív hulladékgyűjtő edények kerültek. A szakmai előadáson bemutatta a környezetvédelmi minisztérium következő időszakra vonatkozó legfontosabb terveit, beszélt a környezetünkhöz való felelősségteljes hozzáállásról. A miniszter nagy figyelmet fordított a klímaváltozásra, a hulladékgazdálkodás problémakörére, például a gyűjtőudvarokra. Ezt követően a középiskolások feltették az előadással kapcsolatos kérdéseiket. Aznap este a Diákönkormányzat szervezte diákbálon a táncolni akarók egészen éjfélig rophatták gimnáziumunk aulájában.

November 16-ára, péntekre diáknapot terveztünk, de a szerdai tragédiára való tekintettel ezt november 26-án kedden tartjuk meg.