Illusztárció (pixabay.com)

Orbán Viktort lehet szeretni, nem szeretni, politikáját lehet dicsérni, lehet kritizálni, embere válogatja. Egy biztos, Rastislav Káčer, Szlovákia előző magyarországi nagykövete  nem tartozik azon hazai politikusok közé, akik tárgyilagosan és elfogulatlanul látják vagy ítélik meg a harmadik Orbán-kormány politikáját.

Az aktuality.sk hírportál is időnként  hajlamos olyan jegyzetek közlésére, amelyek rossz fénybe állítják be az anyaországi politikai történéseket. Ezt bizonyítja az is, hogy a hírportál november 28-án a Ráno Nahlas adásában Braňo Dobšinský műsorvezető az exnagykövettel folytatott beszélgetést.

Bevallom őszintén, nem volt türelmem végighallgatni a beszélgetést, amely mindjárt azzal indult, hogy Rastislav Káčer kijelentette: „három lépésre vagyunk az „orbáni” Magyarország területi követeléseitől“, merthogy az „orbáni“ Magyarország át van itatva a trianoni igazságtalanság érzetével, és az Európai Unió struktúráinak és a NATO meggyengülése esetén nem kizárt, hogy területi követelésekkel állna elő Szlovákiával szemben. Véleménye szerint az „orbáni” Magyarország nem demokratikus, az autokrácia szofisztikus  /körmönfont, csavaros – a szerk. megjegyzése/ formájáról van szó, jegyezte meg Káčer a lehetséges jövőbeni  „orbáni” út félelmeinek margójára.

 Úgy tűnik, a trianoni békediktátum közelgő 100. évfordulója egyes  szlovák politikusban, és talán sok szlovákban is alaptalan félelmeket vált ki egy esetleges „visszarendeződést“ illetően.

Kár, hogy nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy a szlovákiai magyarok többségének fejében meg sem fordul a visszacsatolás gondolata, mert Szlovákiában, a szülőföldjükön  szeretnének boldogulni, súrlódásmentesen, békességben élni a környezetükben, szomszédságukban lakó és hasonló problémákkal, megélhetési gondokkal küszködő  szlovák emberekkel.

Akikkel sok esetben egy munkahelyen dolgoznak, ugyanabba  a kocsmába járnak sörözni, és együtt szurkolnak vegyes lakta településükön a  szlovák és magyar játékosokból álló focicsapatuknak. Hatványozottan igaz ez az immár asszimilálódott, vagy  vegyesházasságban élő, s ennél fogva számos szlovák rokonnal rendelkező  magyarokra. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a felvidéki magyarok egy részében él még  a remény, hogy a déli területek előbb-utóbb az anyaországhoz kerülnek.

Józan paraszti ésszel gondolkodva feltehetjük a kérdést, szüksége van Magyarországnak Szlovákia déli, immár többségében szlovákok lakta területeire? Mit kezdene például a mai Losonccal, ahol már csak  alig tíz százaléknál több  magyar él? Vagy említhetnénk Lévát, Rimaszombatot, de akár Érsekújvárt és Galántát, és Kassáról már nem is beszélve. Ezekben a városokban a lakosságnak már csak  egynegyede, egyharmada vallotta magát magyarnak, Kássán pedig már csak 2,6 százaléknyi a magyarok aránya.

Gondoljunk csak bele, mennyi konfliktussal járna  ezeken a területeken a nemzetiségi ügyek megnyugtató  rendezése.

Feltételezem, hogy a reálisan gondolkodó felvidéki magyarok nem az újbóli  határrevízióban látják  az igazi megoldást, hanem, fogalmazzunk a szlovákok érzékenységére való tekintettel finoman, a területi önkormányzatiság, önigazgatás létrehozásában.

Ha erre jelenleg a szlovák oldalon  nincs hajlandóság, akkor  megelégszünk  a minket megillető jogok  maradéktalan megadásával is. Az Orbán-kormány nemzetpolitikája arra irányul, és abban  érdekelt, hogy az elszakított  területeken élő magyarok a szülőföldjükön maradjanak, és ott boldoguljanak, amihez igyekszik minden lehetséges  segítséget, támogatást megadni.

Úgy gondolom, hogy az aktuality.sk részéről nem volt valami  jó ötlet  az egykori  nagykövettel készített beszélgetés.

A szlovákok és magyarok harmonikus együttélése érdekében inkább szorgalmazhatnák a két nemzet történelmét, közelmúltját és jelenét is jól  ismerő és  tárgyilagosan  látó ismert szlovák személyiségek, politikusok megszólaltatását.

Mert Káčer úr megnyilatkozása a szlovákok egy részében felesleges aggodalmakat és a magyarokkal szemben további  ellenszenvet  válthat ki, míg a visszacsatolás  gondolatát éltető   magyarokban az igazságos határrendezés mielőbbi megvalósulásának reményét csillanthatja fel. Legyünk őszinték. A jelenlegi geopolitikai helyzetben a szlovákoknak semmi okuk az aggodalomra, a  felvidéki magyar nemzetrész pedig feltehetően  még hosszú ideig Szlovákia szerves része marad.

Ha csak… E témában radikális nézeteket valló ismerősöm szokta volt idézni Deák Ferencet: „Amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják.”   A haza bölcse közismert mondásának második felét viszont nem szokta emlegetni. Vagyis: „De amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése nehéz, s mindig kétséges.”