(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A Pázmaneum Társulás immár tizennégy esztendeje tevékenykedik a Felvidéken a magyar nemzeti megújulásért, a keresztény értékek megőrzéséért. Az általuk szervezett egyházi rendezvények sorában jelentős szerepet tölt be a Felvidéki Hitvallók Imakilenced, mely minden év májusában, a Komáromi Imanappal veszi kezdetét.

A felvidéki imanapok küldetése a papok, és hívek közös imádkozása a nemzeti és a felvidéki magyar lelki megújulásért, papi és szerzetesi hivatásokért, a keresztény és nemzeti értékek megmaradásáért és a keresztény családokért. A komáromi állomást követően közös imára került sor Párkányban, Nyitrán, Kiscsalomján, Alsóbodokon, Ipolyvisken és Dunaszerdahelyen.

A nyolcadik állomásához érkezett imanap a katolikus egyház XXXIII. évközi vasárnapján várta a hívő közösséget a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban. A helyi közösség mellé érkeztek hívek Ebedről, Helembáról, Farnadról, Garamkövesdről, Köbölkútról, Nagyölvedről, Muzsláról és Zsitvabesenyőről.

Az imaóra a rózsafüzér imádkozásával vette kezdetét, majd a magyar boldogokról és szentekről emlékezett meg ft. Karaffa János, a Pázmaneum elnöke. A magyar katolikus naptárban november 13. a magyar szentek és boldogok napja. Ekkor mindazokra emlékezik az egyház, akik a magyar nemzethez tartoznak, és hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Méltán kérik a segítségüket és közbenjárásukat a nemzetért, a hazáért, önmagunkért és szeretteinkért. A magyar szentek között vannak olyanok, akiket népi kegyelet övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, vagy idegenből érkezve magyar földön teljesedett ki életművük, így különösen számíthatnak testvéri segítségükre mindazok, akik imáikban kérik közbenjárásukat. Az imakilenced nyolcadik állomásán Isten szolgájának, Mindszenty József hercegprímásnak boldoggá avatásáért imádkoztak.

A szentmisét Gál Péter nagymácsédi, újmisés lelkiatya celebrálta, oltártestvéreivel. A szentbeszédben Lukács Evangéliuma 21,12-19 része hangzott el, melyben a világvégéről jövendöl Jézus, és az Ige befejezése így szól: „Állhatatossággal őrizzétek meg szíveteket.”
A prédikációban a magyar szentek napjához kapcsolódóan kifejtette, miért törekedhet a ma embere a nemzet szentjeinek példájára, az állhatatossággal törekvő életszentségre, melyet az egyház leggyönyörűbb arcának nevezett. „Szentek azok, akik életükben megtalálják Krisztust, és ott is maradnak mellette. A Jóisten sok lehetőséget ad, hogy felfedezzük Krisztust, és nap mint nap mellette maradjunk, és állhatatossággal szentjeivé váljunk” – mondta a lelkiatya.

(Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Farkas Zsolt szőgyéni plébános megemlékezett a bársonyos forradalomról, mely harminc évvel ezelőtt november 17-én változtatta meg az országot és Közép-Európa népeinek életét. Beszélt az egyházüldözésről, az áldozatokról, arról a hatalomról és ideológiáról, mely az Isten nélküli társadalmat kívánta fenntartani. „Fontos a fizikai szabadság, az ország szabadsága, fontos a szellemi szabadság, és mindezek mellett őrizzük meg lelki szabadságunkat, lelki tisztaságunkat is. Ma azért imádkoztunk, egyházi és világi vezetők, együtt a hívekkel – nemcsak a helyiekkel, de azokkal is, akik vállalták az utazás fáradalmait ezért a közös imádkozásért –, hogy megerősödjünk hitünkben, tovább éltessük hitünket, a kereszténységet, és megóvjuk a mai kor veszélyeitől” – mondta Zsolt atya.

A szentmise Gál Péter atya újmisés áldásával és a magyar himnusz eléneklésével zárult. A Pázmaneum ajándéka egy emléklap volt, mely a Felvidéki Imakilenced szőgyéni állomása alkalmából készült, Mindszenty József hercegprímás képével és a boldoggá avatásáért szóló imával. Az emléklap mellé Gál Péter újmisés emléklapját osztották a ministránsok. Az egyházközség hívei és a Mária Légió szőgyéni prezídiumának tagjai szeretetasztallal várták a vendégeket.

A Szlovákiai Püspöki Konferencia határozata alapján ezen a napon, november 17-én, 17 órakor minden templomban – így a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban is – megszólaltak a harangok, a totalitárius hatalomtól való megszabadulás emlékére.