Magyar óra Molnár Skronka Anita tanító nénivel a Zoom videokonferencia alkalmazásával (Fotó: Csongrády AI)

Két hónapja folyik a távoktatás a tanintézményekben, így a felvidéki magyar iskolákban is. Portálunknak Szarka Andrea, a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskola igazgatója nyilatkozott.

Március 16-án bezártak a hazai oktatási intézmények. Hogyan történt ez a szőgyéni alapiskolában? – kérdeztem az igazgatónőt.

A nemzeti ünnepet még megtartottuk az iskolában. Az utolsó héten osztályonként emlékeztünk, minden napra egy kis ünnepet varázsolva egy történelmi hét keretén belül. Aztán 14 napra felfüggesztették a tanítást. A kormány hirtelen hozott döntésére gyorsan kellett reagálnunk, így papírformában adtunk feladatokat a diákoknak. A gyakorlás, az addig elsajátított tananyagok elmélyítése volt a cél, és azt tartottuk szem előtt, hogy a diákok ne essenek ki a tanulás folyamatából. Közben a tantestület tagjaival ismerkedni kezdtünk a távoktatás fogalmával és lehetőségeivel.

Szarka Andrea igazgató, a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programjának ünnepségén 2018-ban (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Úgy tudom, gyorsan beindult az internetes kapcsolatteremtés a pedagógusok és a diákok között.

Vezetőként fontosnak tartottam kialakítani egy olyan rendszert, ahol minden pedagógus ugyanazt a platformot használja, ami átlátható, egyszerűen kezelhető pedagógusnak, diáknak egyaránt.

A platform kiválasztásában és a rendszer kialakításában segítségünkre volt egy helyi informatikus szülő, aki online iskolázást tartott a pedagógusainknak a kiválasztott platform használatáról, és minden technikai problémánkat fáradhatatlanul igyekezett orvosolni.

Hálás vagyok neki, amiért oroszlánrészt vállalt a távoktatásunk rendszerének kialakításában, és azóta is gondosan ügyel a Csongrády Google Classroom platformjára.

Ez alatt az idő alatt már szinte rutint szereztek a pedagógusok és a gyermekek, illetve az őket segítő szülők. Hogyan látja ezt?

A hatékonyság nagyban függ a pedagógusok találékonyságától, a szülők segítőkészségétől, a tanulók hozzáállásától és természetesen a digitális eszközöktől. Tanár, diák, szülő lassan összekovácsolódott, és kialakult egy más jellegű életritmus, átalakult a mindennapi oktatási tevékenységünk rendje.

Tanterem (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Az iskola vezetőjeként fontosnak tartja-e, hogy a pedagógusok szoros kapcsolatban legyenek egymással?

A kollégákkal öt online munkaértekezleten vagyunk túl, amelyeken igyekeztünk a felmerülő nem mindennapi problémákra megoldásokat találni. Működik a csapatmunka, van tanári kooperáció. Aktív kapcsolatot tartunk a szülőkkel, diákokkal. Türelemmel vagyunk egymás iránt, hiszen ez az oktatási forma mindenki számára új és ismeretlen volt. A gyakorlat azonban megmutatja az eredményeket.

Hogyan történik mindez?

A diákok a napi órarendjük szerint kapják a feladatokat az iskola közös platformján. Fontosnak tartjuk, hogy mindennapjaikban megőrizzük a rendszerességet. Ha elakadnak, segítséget kérhetnek telefonon vagy az osztályszintű Facebook-csoportokon, Messenger-csoportokon keresztül. Mi, pedagógusok, folyamatosan tájékozódunk, gyűjtjük a távoktatással kapcsolatos anyagokat, tanácsokat, alkalmazásokat, mintákat, teszteket, játékos módszereket, ezekkel próbáljuk érdekessé tenni az online oktatást.

Egyre gördülékenyebben folyik a távoktatás, de meg kell hogy mondjam, nagyon időigényes. Gondosan kiválogatjuk a legmegfelelőbb feladatokat a digitális eszköztárakból, majd mikor az elküldött feladatokat megszabott határidőn belül visszaküldik a tanulók, ezeket ellenőrizzük, és szóbeli visszajelzést küldünk a diákoknak a munkájukról.

A távoktatás azonban teljes mértékben nem pótolhatja a tanár és a diák közti személyes kapcsolatot. Ezért többen a videooktatással is megpróbálkoztunk, hogy a személyes kontaktust némileg fenntarthassuk. Ehhez a Zoom, illetve a Skype videokonferencia-rendszerek által kínált lehetőségeket igyekszünk kihasználni. Ezeken az online órákon a diákok beszélgetnek, magyarázatot hallgatnak, tanulnak, feladatokat oldanak meg. Ezen órák egyik nagy előnye, hogy van azonnali motiváció, visszajelzés, értékelés, és módunkban áll megkérdezni tőlük azt is, hogy érzik magukat.

Tanterem (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Hogyan történik a diák munkájának értékelése?

Mivel nincs klasszikus értelemben vett tanóra, ezért a távoktatás során nincs klasszikus osztályozás sem. Szóbeli értékelést kapnak a tanulók a leadott feladataik ellenőrzése után. Azonban a diákok és szülők tudják, hogy ez az időszak is beszámít majd a tanév végén megvalósuló értékelésbe. Az elsősök ugyan szóbeli értékelést kapnak a tanév végén, ami sokkal árnyaltabban fejezi ki a diák teljesítményét, igyekezetét. A többi évfolyam tanulóit viszont a pedagógiai tanács döntése alapján érdemjeggyel értékeljük, figyelembe véve az adott tantárgyban nyújtott teljesítményüket, amit a közel hét hónap alatt a klasszikus értelemben folytatott oktatás során tanúsítottak. Ehhez számítjuk hozzá a távoktatás során nyújtott teljesítményüket. Azon tantárgyakat – zömmel nevelési tantárgyakat, technikát – amelyek a távoktatásban nehezen megvalósíthatók, nem fogjuk osztályozni.

Hogyan értékeli a tanulás ezen módját? Vannak-e kirívó esetek?

Szerencsére elmondhatom, hogy a 142 diákunkból 121 aktívan együttműködik, teszi a dolgát, veszi az akadályokat. Ebben nagy segítségünkre vannak a szülők, akikre most rengeteg feladat és felelősség hárul. Hálásak vagyunk, hogy partnereink ebben a nehéz időszakban, hogy biztosítják gyermekeik számára a megfelelő körülményeket a távoktatáshoz, és azt, hogy felügyelik gyermekeik tanulását, segítenek nekik. Köszönjük a kitartásukat, türelmüket, együttműködésüket.

Azonban huszonegy diák nem kapcsolódott be az internetes tanulásba, akiknek a körülményeik ezt nem tették lehetővé. Velük is tartjuk a kapcsolatot. Ők papíron kapják meg a feladatokat. Sajnos nekik nem tudunk úgy segíteni, mint azoknak, akikkel napi szinten kapcsolatban állunk az interneten keresztül. De telefonon bármikor elérhetnek minket, és sok esetben mi is keressük őket.

Bízunk abban, hogy valóban tanulnak, és a papíron kiadott feladatokkal foglalkoznak, amit a tanév végén ellenőrzünk majd. Vannak olyan tanulóink is, akik bekapcsolódtak az online oktatásba, ám néha nehézségeik adódnak, vagy elakadnak a feladatok megoldásában, nekik a két napközis pedagógus segít, és egyénenként foglalkozik velük a technika nyújtotta lehetőségeken keresztül.

Tanterem (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

Sok szép és tartalmas rendezvényt lehetetlenített el a járvány, köztük a Csongrády-napokat és a hagyományos anyák napi műsort. Úgy tudom – miként sok más iskolában – itt is leleményesen megoldották, köszöntötték az ünnepelteket.

Mi május 7-én ünnepeltünk volna együtt az édesanyákkal, nagymamákkal. Nem engedtük, hogy a koronavírus kifogjon rajtunk, ezért kihasználtuk a technika adta lehetőségeket. Kicsit másként, kicsit rövidebben, de annál nagyobb szeretettel készült egy virtuális köszöntő, egy összeállítás minden gyerkőc nevében, melynek szerkesztésében a helyi televízió segített, így az üzenet a világhálón keresztül ért célba.
A minisztérium jövő hétre ígérte azt a végleges döntést, melynek alapján enyhítések lépnek életbe, és esetlegesen újra megnyílnak az iskolák kapui az 1-5. osztályos tanulók részére.

Ez ismét megváltoztatja az eddigi tanulást. Hogyan látja ezt?

Sajnos nem tudok konkrétumot mondani, mivel még állami szinten sem született végleges döntés ebben a kérdésben. Több elképzelésről hallhattunk és olvashattunk már az elmúlt hetekben, de ezekre egyelőre nem lehet alapozni. Remélem, hogy olyan döntés születik majd, ami nemcsak elméleti, hanem gyakorlati síkon is megállja a helyét.

Köszönjük a beszélgetést.