Dr. habil. PhDr. Liszka József, PhD. – nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes (SJE), Megyeriné dr. Runyó Anna – tanszékvezető (AVKF), Bethlenfalvyné dr. Streitmann Ágnes – interkulturális rektorhelyettes (AVKF), Dr. Zóka Katalin PhD. – tanulmányi rektorhelyettes (AVKF), Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. – fejlesztésért és külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes (SJE), Kucsera Imre – gazdasági igazgató (AVKF).

A komáromi Selye János Egyetem és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola képviselőinek július 22-i találkozóján a Komárom–Vác – a jövő pedagógusai című projekt feladatait egyeztették. A két felsőoktatási intézmény együttműködésének erősítésével a programba bekapcsolódó hallgatók számára lehetővé teszik, hogy jobban megismerjék a határ menti szomszédos régiókat, valamint egymás országának sajátosságait.

Ez a célkitűzés az elmúlt éveknek abból a tapasztalatból indul ki, hogy az egymás szomszédságában működő intézmények és az itt élő fiatalok közötti együttműködés annak ellenére stagnál, hogy az EU széleskörű lehetőségeket kínál a határ menti régiók kapcsolatainak fejlesztésére. A felsőoktatási intézmények együttműködése a tudás, a tapasztalat és know-how határokon átnyúló transzferében hozhat jelentős változásokat, ezért a partnerek a együttműködésük erősítésével hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a két régió jövendő pedagógusai is aktívan be tudjanak kapcsolódni a határ menti együttműködés fellendítésébe, s ezzel saját régiójukban a fiatalok körében is intenzívebbé váljanak a kapcsolatok.

A programban részt vevő hallgatók tanulmányi kirándulásokon vesznek részt a szomszédos országba, ahol a kijelölt témakörökhöz kapcsolódó megfigyeléseket végeznek, feladatokat oldanak meg a zoológia és antropológia, a történelem, a hátrányos helyzetűek pedagógiája, a botanika, a természetismeret, a hagyományőrzés, s a nemzetiségi oktatás témakörében.

A roma kisebbség körében végzett munka tapasztalatait pedig közös konferencián tárgyalják meg. A tanulmányutakon a két intézmény oktatói is részt vesznek, s ezzel lehetőség nyílik az egyetemi, főiskolai tanárok és hallgatók jól előkészített közös munkájára.

Minthogy az érintett régióban működő oktatási intézmények folyamatosan fejlődnek az oktatási innováció terén, nagy súlyt helyeznek a hallgatók bevonására. Ezzel is növelni kívánják a hallgatók érdeklődését az oktatás megújítását és korszerűsítését célzó módszertani eljárások iránt.

Szeretnék elérni, hogy a felsőoktatásban a legfontosabb motivációt ne a diploma és a fokozatok megszerzése jelentse, hanem a pedagógus életpályához méltó módon a hallgatókat ismereteik folyamatos és sokoldalú bővítésére ösztönözzék.

Mindez egyre inkább nemcsak az iskolapadban, a könyvek fölött, a számítógépek mellett ülve lehetséges, hanem annál kalandosabb módon is, például kint a terepen, a valóságos életben is megvalósulhat. Éppen az új környezetben elvégzett terepgyakorlatok, a hasonló kérdéseket vizsgáló partnerekkel közös konferenciákon való részvétel teremthet alkalmat arra, hogy a jövő pedagógusai felismerjék a kritikus és kreatív gondolkodásban rejlő előnyöket.

Így sajátíthatják el a legjobban a tudományos kutatáshoz szükséges módszereket, fejleszthetik leghatékonyabban saját készségeiket, miközben új kapcsolatokat létesíthetnek. Ezek a módszerek természetesen nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek, mint a klasszikus osztálytermi oktatás. Ennek a költségeit a Komárom–Vác – a jövő pedagógusai című SKHU/WETA/1901/4.1/037 Interreg projekt biztosítja.