(Fotó: Felvidék.ma, arhcív)

Az ma már történelem, hogy a II. világháború utáni magyarság az idén 72 éves  Csemadokban élte meg leginkább az önazonosságát, őrizte meg az anyanyelvét, hűségét a szülőföldhöz, a kötődését a kultúrához és az ősöktől örökbe kapott hagyományokhoz, és hogy ma még vannak magyar iskolák a Felvidéken, nagyban kulturális és társadalmi szövetségünknek köszönhetjük.

Nincsenek véletlenek sem, hiszen a rendszerváltás óta eltelt több, mint harminc év sem volt elég a politikai pártjainknak ahhoz, hogy a Csemadok akkori vezetése által 1968-ban kidolgozott és benyújtott  nemzetiségi alkotmánytörvényt, melyet a parlament formálisan akkor elfogadott, s melynek első változatában már ott szerepelt a nemzetiségi önigazgatás, és az 1968/144-es számú törvényként ismert ma is, felülírja.

A Csemadok az elmúlt évtizedekben is minden fontos politikai-társadalmi döntésnél, választások alkalmával hangsúlyozta, érdekelt abban, hogy a felvidéki magyar közösség egészének a szolgálatában álljon, és végezze pótolhatatlan értékteremtő és értékmegőrző munkáját.

A szövetség mindig is felülről, a pártok felettiségének, és a nemzeti összetartozásunknak józan magaslatából próbálta megfogalmazni mondanivalóját, útmutatásait a közösségünk felé. Csak a történelmi hűség kedvéért, és azért, hogy az utókor majd tisztában legyen vele, a jelenlegi politikai történéseket sem a véletlen és a vakszerencse terelte a helyes mederbe. A Csemadok Országos Elnökségének ez év februárjában kiadott nyilatkozatában is leszögeztük, hogy szövetségünk az egységes, minden politikai pártot és mozgalmat magába foglaló felvidéki politikai egység megteremtésének a híve.

Mivel néhány politikai szereplő már utalt rá különböző kérdések kapcsán, ezért mi is szeretnénk megerősíteni, hogy a nyilatkozatunk szellemében fogalmaztuk meg azt az országos elnökségben egyhangúlag elfogadott meghívót, melyben a decemberben megszakadt hárompárti tárgyalások folytatására tettünk javaslatot a három pártelnöknek, egy politikai szempontból semleges területen, a Csemadok pozsonyi székházának nagytermében. A meghívásban egyértelművé tettük, hogy

„csak együtt, közösen lehetünk sikeresek. Mutassuk meg és bizonyítsuk be, hogy a nemzeti újrakezdés évében képesek vagyunk mi is a megújulásra a valós társadalmi problémák mögé való felsorakozással, azok megoldásában való részvétellel nemzeti közösségünk érdekében.”

Végül mindhárom politikai párt elfogadta, melynek eredményeként került sor a tegnapi bejelentésre.

A tegnap bejelentett hárompárti együttműködéssel és közös pártalapítási szándékkal kapcsolatban szeretnénk leszögezni, hogy a Csemadok tagjai által, az elmúlt 72 évben felvállalt és zászlóra tűzött nemzeti, kulturális, nyelvi jogoknak, és a felvidéki magyar közösség önazonosságának hű őrzői maradunk és leszünk a továbbiakban is. A nemzeti elkötelezettségünket és nemzeti hovatartozásunkat mindnyájan megerősíthetjük és megvallhatjuk a még folyamatban lévő népszámlálás kapcsán, ahol egyértelművé tehetjük, hogy magyarként a magyar nemzet részei vagyunk, és vállaljuk nyelvi, vallási önazonosságunkat, hovatartozásunkat.

Nem engedjük meg egyetlen politikai pártnak és mozgalomnak sem, hogy ezen értékek a politikai csatározásokban csorbuljanak, vagy elveszítsék  társadalmi, nemzeti  küldetésüket, és felhíguljanak egyéni, vagy csoportos érdekek miatt. Érdekeltek vagyunk abban, hogy a közeljövőben létrejövő új, közös pártban kiemelt, meghatározó súllyal legyen képviselve az a nemzeti, keresztény-konzervatív értékrend, mely mellett a felvidéki magyar közösség a legutóbbi parlamenti választásokon több, mint százezer szavazattal tett hitet.

Hisszük és tudjuk, hogy csak együtt, kitartó munkával, határozott fellépéssel, és egyértelmű kiállással lehet következetesen képviselnünk őseink által ezer éve megőrzött értékeinket, kultúránkat, nyelvünket, a megmaradásunk, gyermekeink, és egész nemzeti közösségünk érdekében, hűséggel szolgálva a nemzetet.

A szerző a Csemadok OE tagja, egykori elnöke.

(Hrubík Béla/Felvidék.ma)