Moszkva és egész Oroszország pátriákája, Kirill február 24-én az Orosz Ortodox Egyház Külügyi Hivatalának honlapján nyilvánosságra hozta üzenetét, amit az Orosz Ortodox Egyház főpapságához, papjaihoz, szerzeteseihez és minden hívéhez intéz. Az üzenetet teljes terjedelmében közöljük.

Pátriárkai üzenet

Őboldogságai! Eminenciás és kegyelmes uraim! Kedves atyák, testvérek és nővérek! Mély és szívből jövő fájdalommal élem át az emberek szenvedését a most zajló események miatt.

Egész Oroszország pátriárkájaként és annak az egyháznak a prímásaként, amelynek nyája Oroszországban, Ukrajnában és más országokban található, mélyen együttérzek mindenkivel, akit ez a tragédia érint.

Felszólítom a konfliktusban érintett valamennyi felet, hogy tegyenek meg mindent a polgári áldozatok elkerülése érdekében.

Felkérem a püspököket, lelkészeket, szerzeteseket és világiakat, hogy adjanak meg minden segítséget minden áldozatnak, beleértve a menekülteket és a hajléktalanul és megélhetési eszközök nélkül maradt embereket.

Az orosz és az ukrán népnek több évszázados közös történelme van, amely az apostolokkal egyenrangú Szent Vlagyimir herceg által a Rusz megkeresztelkedéséig nyúlik vissza. Hiszem, hogy ez az istenadta affinitás segít leküzdeni azokat a megosztottságokat és nézeteltéréseket, amelyek a jelenlegi konfliktushoz vezettek.

Felszólítom az Orosz Ortodox Egyház teljességét, hogy mondjanak különleges, buzgó imát a béke mielőbbi helyreállításáért.

Irgalmas Urunk, Istenünk, a mi Legtisztább Asszonyunk, a Theotokos, az Istenszülő, és minden szent közbenjárására őrizze meg az orosz, ukrán és más népeket, akiket Egyházunk lelkileg egyesít!

Kárpátaljai és református világközösségi imakérése

Békeimákat kér támogatásként a kárpátaljai püspök és a Református Egyházak Világközössége. Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke elmondta:

a kárpátaljaiaknak most elsősorban nem pénzbeli segítségre van szükségük az anyaországi testvérektől, hanem arra, hogy imádkozzanak a békéért.

Keresztyén szervezetek, köztük a Református Egyházak Világközössége állt ki a béke mellett, és ökumenikus imádságra hív mindenkit, március 2-ára. Jørgen Skov Sørensen, az Európai Egyházak Konferenciája főtitkára elmondta, a rettegő emberekkel szolidaritást vállalnak, a világi vezetőkért pedig imádkoznak: a békét szem előtt tartva hozzák meg döntéseiket.

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)