A pozbai kegyhelyen, szeptember 15-én (Fotó: Berényi Kornélia)

Szeptember 15. a Fájdalmas Szűzanya, más néven Hétfájdalmú Szűzanya, régi magyar nevén Fájdalmas Boldogasszony emléknapja a katolikus egyházban. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kapcsolódik. Liturgikus ünneplését először a szervita rendnek engedélyezték, majd VII. Piusz pápa terjesztette ki az egész egyházra.

Ezen a napon hívők százai zarándokolnak el a Mária-kegyhelyekre, hogy emlékezzenek Mária szenvedéseire, és kérjék közbenjárását. A Hétfájdalmú Szűzanya, Szlovákia patrónusa, ünnepe munkaszüneti nap. A kultusz központja a sasvári kegyhely, melynek történelme az 1500-as évekre nyúlik vissza.

Salka László és oltártestvérei (Fotó: Berényi Kornélia)

A Felvidéken egyik leglátogatottabb a történelmi Bars vármegyében, ma az Érsekújvári járásban található pozbai kegyhely, ahol két kápolna közül az egyiket a Fájdalmas Anya tiszteletére szentelték fel. Az ünnepet az idei évben is felkeresték a zarándokok, ahol az év utolsó magyar szentmiséjére került sor. Szép számban érkeztek hívők a közelebbi és a távolabbi régiókból, autóbuszokkal, személyautókkal, de jöttek gyalogosan, kerékpárral és vonattal, mert könnyen megközelíthető a hely az érsekújvári és a lévai vasútvonalon egyaránt.

A szentmisét Salka László plébános, kanonok mutatta be oltártestvéreivel. László atya jelenleg a taksonyi híveket szolgálja, és több mint három évtizeddel ezelőtt a Szentkúthoz közeli Besén végezte hivatását. A mai ünnepen a besei katolikus hívők kezdeményezésére vállalta el a szentmise celebrálását és látogatott el újra a kegyhelyre.

Az Erdélyből érkezett Illyés Csaba atya szentbeszédet mond (Fotó: Berényi Kornélia)

A szertartás ünnepi szónoka ft. Ilyés Csaba, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye vikáriusa, nagykárolyi főesperes volt. Az ünnepi prédikációban felhívta a figyelmet Isten végtelen szeretetére, aki a megpróbáltatások és a fájdalmak idején is szól hozzánk és folyamatosan üzen a számunkra, végtelen szeretetéről biztosítva bennünket. Krisztus a keresztről is üzen nekünk.

Amikor a legkedvesebb tanítványra bízza édesanyját, és amikor Máriára bízza Jánost, ez azt az üzenetet hordozza, hogy az emberiséget édesanyja gondoskodó szeretetére bízza. Mivel Isten értékesnek tart bennünket, ezért a mi pártfogásunkra is bízott személyeket, mivel a megváltás gyümölcseit rajtunk keresztül akarja megvalósítani. Ezért kell továbbadni Isten gondoskodó szeretetét, hiszen a legnagyobb próbatételek idején is van üzenete a számunkra – hangsúlyozta Csaba atya.

A pozbai Fájdalmas Szűzanya-kápolna (Fotó: Berényi Kornélia)

A szentmisén a kántori szolgálatot Slezák Erika és Wurczer Péter végezte.

A szertartás végén Wurczer Péter, a pozbai magyar szentmisék szervezője köszönetet mondott a lelkiatyáknak és átadta Ivanič Katalin pozbai polgármester üdvözletét és az önkormányzat ajándékait. A találkozás reményében búcsúzott el a hívő közösségtől, hiszen már tervezik a következő év magyar szentmiséit.

Kántori szolgálat: Slezák Erika és Wurczer Péter, a magyar szentmisék szervezője (Fotó: Berényi Kornélia)

A pünkösdi szentmisét május 28-án tartják, majd július 29-én ismét Böjte Csaba ferences szerzetes érkezik a kegyhelyre. Ezt követően ugyancsak szeptember 15-én, majd az év utolsó hónapjaiban szeretnék megtartani a 2023-as év negyedik szentmiséjét a zarándokhelyen.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)