A szetei Szent László templom. (Fotó: Wikipédia)

A szetei Szent László templomot 1737-ben építették, majd 1910-ben és 1940-ben rekonstruálták. Az egyhajós templom belső berendezése a 20. századból származik.

A Lévai járás községében található templom a közelmúltban teljes felújításban részesült. A munkálatok befejezése alkalmából Viliam Judák nyitrai püspök részvételével bensőséges ünnepséget tartottak, amelynek során megáldották Koza Alajos és Solymossy Dezső mellszobrát, akiknek élete és szolgálata szorosan kötődik a szetei plébániához. Mindkettőjüknek élete során állandó üldöztetést kellett elviselni a kommunista rendszer részéről.

A templom újjáépítése most a plébánia saját pénzforrásaiból, közadakozásból és a Magyar Állam támogatásával valósult meg. A Szent László templom 1737-től szolgálja a híveket, 1910-ben és 1940-ben történt jelentősebb felújítása. A főoltáron levő barokk szentkép a templom építésének idejéből származik. A templom az idők során több kárt szenvedett, 1763-ban egy földrengés során erősen megrongálódott, majd két tűzvész is sújtotta, a világháborúk pusztításait is megsínylette, és a különféle politikai rendszerek sem kímélték.

A jelenlegi felújítást a templom rossz műszaki állapota tette szükségessé. A munkák során restaurálták az egész épületet, külsőleg és belsőleg egyaránt.

A felújítás keretében újra öntötték Szent Pál és Szent Péter szobrát, amelyek a torony két oldalán kaptak helyet, és még a háború alkalmával rongálódtak meg. Elvégezték a templom homlokzatának szigetelését a nedvesedés megakadályozása érdekében. Továbbá a tornyon levő nyílászárók külsejét és a torony alatti párkányzatot különleges hálókkal, illetve szögesdrót füzérekkel látták el, amelyek megakadályozzák, hogy a toronyba és a templom padlásterébe a madarak bejussanak, ott fészkelhessenek, költhessenek. Ugyancsak helyreállították a templom bejárati kőportálját is.

(BM/Felvidék.ma/teraz.sk)