(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint már beszámoltunk róla, az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola október 20-án hármas jubileumot ünnepelt. Névadója születésének 200. évfordulója mellett a magyar nyelvű oktatás visszaállításának 75., illetve az új iskolaépület átadásának 60. évfordulója alkalmából szervezték az ünnepséget. Az alkalom kapcsán egy hiánypótló kötetet is kiadott az iskola Jubileumi emlékkönyv 60 címmel.

„A kerek évfordulók, melyekből most hármat is ünneplünk, mindig remek lehetőséget nyújtanak az emlékek, események és egyben az elért eredmények számbavételére. Az új iskolaépület átadásának hatvanadik évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között visszatekintünk  a megtett útra” – fogalmaz az előszóban Molnár Barnabás, az iskola jelenlegi igazgatója.

Mint kifejti: az ipolybalogi alapiskola az elmúlt évtizedekben meghatározó magyar nyelvű alapiskolája volt a Nagykürtösi járásnak, és a mai napig fontos szerepet tölt be az Ipoly mente magyarlakta településeinek életében.

Hiánypótló könyvről van szó, az intézmény életéről eddig nem jelent meg átfogó kiadvány, amely a nagyközönség számára is elérhető lenne.

Az emlékkönyv röviden összefoglalja a községben folyó oktatás történetét. Már az 1770-es évek végén működött tanító az Ipoly menti községben. Az iskolatörténet pontokba szedi a legmeghatározóbb eseményeket. Külön szólnak az elmúlt bő két évtized fejlesztéseiről, melyeknek köszönhetően a tágabb térség legmodernebb iskolájává vált.

Ismereti a névadó élettörténetét, szellemiségét és hagyatékát, melyet az intézmény is magáénak vall.

Az olvasó betekintést nyer az iskolában folyó szakmai munkába. Az egyes tantárgyak versenyeiről, vetélkedőiről, legsikeresebb diákjairól tesznek említést. E fejezet egyes részeit az adott tantárgyat, szakkört vezető pedagógusok állították össze. Gazdag képanyag is színesíti e fejezetet.

A következő fejezet a visszaemlékezéseket taglalja. Az igazgató, Bálint Péter polgármester, György Ferenc atya, a több mint húsz éve Ipolybalogon szolgáló plébános mellett az intézmény jelenlegi és egykori tanárai osztják meg a gondolataikat.

Természetesen nem csupán a pedagógusgárda szólal meg, egykori diákok is visszarévednek a múltba. Mások mellett Csáky Pál, Dobos Péter, Zolcer János, Lőrincz Sarolta Aranka diákéveiről olvashatunk. Az emlékkönyv az iskola számos egyetemet végzett, a közéleti és a kulturális közegben helytálló egykori abszolvensét szólította meg, akik örömmel osztották meg gondolataikat.

A következő jelentősebb fejezetet a végzős diákok tablói és névsora alkotják. Az emlékkönyv az 1962/1963-as tanév végzőseitől napjainkig, a 2022/2023-as tanév ballagó diákjaiig mutatja be az iskola végzős osztályait.

Az emlékkönyv utolsó fejezete a fényképalbum, amely az iskolaépület belső és külső tereiben vezeti körbe az olvasót. Ugyanakkor a jelentősebb eseményekről is megemlékeznek a közölt fotográfiák.

A kiadvány egy méltó és szakszerű összefoglalója az Ipoly menti térség egyik legjelentősebb magyar alapiskolája történelmének és életének.

A kiadvány Ipolyi Arnold alábbi szavaival zárul: „… nekünk itt ez a kedves föld és nép, melyet hazánknak és nemzetünknek nevezünk, az egyedüli mindenünk, ez a tér, ez a föld az, melyet mindenekelőtt és minden irányban művelnünk kell.”

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)