A Pro Civis, 2024. február 9-én ismét tömeges beadvánnyal fordult a kormányhivatalhoz a kisebbségi nyelvhasználati törvény megsértése ügyében.

A szervezet már 2013-ban és 2016-ban hasonló lépéseket tett, amikor a benzinkutak és a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat törvénysértései kerültek bejelentésre, idén pedig a Szlovák Gázműveket panaszolta be.

A társulás azt rója fel a vállalatnak, hogy a gázelosztó rendszer általa működtetett állomásain hiányoznak a kisebbség anyanyelvén az emberi életre, egészségre és biztonságra veszélyes figyelmeztető feliratok,

a kötelességszegésről fotódokumentációt is készített a törvénysértés helyszínének pontos megjelölésével együtt.

Pedig a kisebbségi nyelvhasználati törvény 4. paragrafusának 7. bekezdése kötelezi erre, amikor kimondja, hogy

„… a Szlovák Köztársaság állampolgárainak életének, egészségének, biztonságának vagy vagyonának fenyegetettségét érintő információkat a nyilvánosság számára elérhető helyeken az államnyelv mellett kisebbségi nyelven is feltüntetik.”

Ha ennek a kötelességének nem tesz eleget, a 7.b paragrafusának 2. bekezdése szerint szabálysértést követ el, és ezért ugyanezen paragrafus 4. bekezdése szerint a kormányhivatal a megállapított hiányosság ki nem javítása esetén akár pénzbírságot is kiszabhat. A beadványt a kormányhivatalon belül a kisebbségi kormánybiztos hivatala tárgyalja meg.

A Pro Civis 2013-ban 34 beadvánnyal a töltőállomások emberi életre, egészségre és a biztonságra veszélyes helyzetekre figyelmeztető feliratain hiányzó magyar szövegre hívta fel a figyelmet, majd 2016-ban 114 beadvánnyal a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat létesítményein hiányzó feliratokra szintén. A kormányhivatal mindkét esetben kötelezte az üzemeltetőt a jogorvoslatra.

Őry Péter