Fotó: Pixabay

Az iskolákból frissen kikerülő diákoknak közvetlenül a Szociális Biztosító felé semmilyen kötelezettségük nincs, csak azt követően, ha elhelyezkedtek. Amennyiben Szlovákiában állnak tartós vagy szerződéses munkaviszonyba, abban az esetben a munkaadónak vannak kötelezettségeik velük kapcsolatban a Szociális Biztosítóval szemben.

Ha vállalkozásba kezdenek, a Szociális Biztosító határozza meg számukra a kötelező járulék összegét egy év elteltével, a 2024-es évre szóló jövedelemadó-bevallás alapján.
Abban az esetben, ha külföldön vállalnak munkát, vagy ott folytatják tanulmányaikat, ezt nem kell jelenteniük a Szociális Biztosítónak. Amennyiben azonban úgy döntenek, önkéntes alapon fizethetnek társadalombiztosítási járulékot.

Ha a végzős diák úgy dönt, hogy az iskola befejezése után egy ideig élvezi a szabadságot, nem áll munkába, utazni fog, vagy hosszabb időre külföldre távozik tanulni vagy dolgozni, nincs kötelezettsége a Szociális Biztosító felé. Nem kell semmit bejelentenie, regisztrálnia, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetnie. Ez alól kivételt képeznek a tanulmányaikat befejező árvasági nyugdíjra jogosultak.

Amennyiben valaki a tanulmányai folytatása alatt nincs önkéntes biztosítottként nyilvántartva és senki nem fizet utána társadalombiztosítási járulékot, a középiskola vagy a főiskola elvégzése után nem jogosult munkanélküli segélyre, vagy egyéb juttatásokra, melyek előzetes járulékfizetéshez kötöttek.

Az állam csak egészségügyi biztosítást fizet a tanulmányait folytató diák után, mely jogosulttá teszi az egészségügyi ellátásra betegség, baleset vagy gyógykezelés szükségessége esetén, az egészségbiztosítás azonban nem a Szociális Biztosító hatáskörébe tartozik.

A tanuló 16 éves korától önkéntesen fizetheti a társadalombiztosítási járulékok egyes fajtáit. Ha az önkéntes biztosítás megfelelő ideig tartott, jogosulttá válhat például munkanélküli segélyre. Ehhez legalább 730 napig tartó biztosítási időszakra van szüksége és a munkahivatalban regisztráltatnia kell magát. Ha olyan tanulóról van szó, aki árvasági nyugdíjban részesül, a saját érdekében be kell jelentenie tanulmányai befejezését, illetve megszakítását a Szociális Biztosítónak. Ha ezt elmulasztja, vissza kell fizetnie az árvasági nyugdíj összegét, melyet a Szociális Biztosító arra az időszakra fizetett neki, amikor már nem volt rá jogosult.

A biztosító erről a tényről az oktatási minisztérium nyilvántartásából értesül, egyhavi késéssel. Az árvasági nyugdíjra való jogosultság azzal a nappal szűnik meg, amikor valaki befejezi a tanulmányait, illetve amikor betölti a 26. életévét.

A végzősök egy része a legközelebbi hónapokban szeretne munkát vállalni. Ha rögtön az iskola befejezése után, illetve a nyári szünet után állandó munkaviszonyra lépnek, vagy brigádmunkát vállalnak az erre vonatkozó szerződéses viszony alapján, nincs semmilyen bejelentési kötelezettségük a Szociális Biztosítóval szemben. Ezt automatikusan megteszi helyettük a munkáltatójuk, aki bejelenti őket a Szociális Biztosítóban és fizeti helyettük a társadalombiztosítási járulékot a bérezés alapján.

Ha az iskola elvégzését követően vállalkozásba kezdenek, a Szociális Biztosítóval szembeni bejelentési és járulékfizetési kötelezettség egy év elteltével lép életbe a 2024-es adóbevallás alapján. Ebben az esetben a Szociális Biztosító értesítést küld a járulékfizetési kötelezettségről és a következő évben fizetendő járulék összegéről. Ugyanúgy lehetőség van a legközelebbi év áthidalására önkéntes biztosítással is, a lehetőségek szerint. Ez az önkéntes biztosítottnak előnyére válik a jövőben az esetleges juttatásoknál (táppénz, anyasági vagy munkanélküliségi segély) és beszámítódik a nyugdíjbiztosítás idejébe is.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)