A kép illusztráció. (Forrás: pixabay.com)

A szlovákiai magyar iskolák jövőjének – immár hagyományosan – egyik kulcskérdése: mi legyen a kisiskolákkal? Ez a kérdés az iskolareform bevezetése kapcsán hangsúlyosan jelenik meg. Kisiskoláink ugyanis egy újabb kihívással találják magukat szemben. Ebben az írásban kisiskolák alatt a nagyon kis létszámmal működő, alsó tagozatos alapiskolákat fogjuk érteni.

Jelenleg több mint száz alsótagozatos iskolánk van, és ezek többsége rendkívül alacsony létszámmal működik.

Az iskolareform kapcsán átalakul az alapiskolák szerkezete. A megszokott két ciklus (alsótagozat és felsőtagozat) helyett az új rendszerben három ciklusról beszélünk majd: 1-3. évfolyam, 4-5. évfolyam, és 6-9. évfolyam.

Ha az iskola csak az első három évfolyamot tartja meg, akkor tovább csökken a tanulói létszám és finanszírozásuk még nagyobb problémát jelent a jövőben. Ha viszont a második ciklust, a 4-5. évfolyamot is felvállalják, akkor további szaktanárokról kell gondoskodniuk.

A dilemmát az osztálytermek hiánya, de az is okozhatja, hogy a szakoktatók (fizikusok, kémikusok, biológusok stb.) heti óraszámát egy kislétszámú iskolában nem lehet kitölteni. Egy ilyen pedagógus több iskolában kénytelen majd órát vállalni, miközben két vagy több iskola között ingázik, esetleg a szaktantárgyán kívül más tantárgyakat is tanít. Ez viszont komoly felkészülést és nagy megterhelést jelent, és az így letanított tanítási órák hatékonysága is megkérdőjelezhető.

Az Állami Tanfelügyelet évente közreadott jelentésében figyelmeztet arra, hogy elsősorban a kislétszámú iskolákban aránytalanul magas a nem szakos tanárok által letanított órák száma, és ez bizony a tanítás/tanulás színvonalának csökkenését eredményezheti.

Ez a tendencia a magyar iskolák esetében azt is eredményezheti, hogy a szülő, a saját maga által „jobb” iskolának gondolt szlovák iskolát, vagy a közeli város nagyobb létszámú iskoláját választhatja.

Ezért is fontos az átgondolt, és több szempontból is megfontolt döntés. Mindenképpen arra kellene törekedni, hogy iskoláink vonzó és jó színvonalú, magyar iskolák maradjanak! A döntést ezért az iskola vezetése és tantestülete csak az önkormányzattal közösen, és a szülők véleményének figyelembe vételével hozhatja meg!

(Albert Sándor)