Mintakép

Az Európai Bizottság arra szólította fel az Európai Unió tagállamait, hogy a közvetlen adózással összefüggő területeken tekintsék át a visszaélések megakadályozására szolgáló szabályozásaikat, hogy célzottabban és összehangoltabban tudjanak fellépni az ilyen esetekben.

A testület szerint a visszaélések fogalmát meg kell különböztetni az adócsalásokétól, mert míg utóbbi a törvények szándékos kijátszása, előbbi a lehetőségek tudatos kihasználása, melyeket a szabályok ugyan nem zárnak ki, de azok nincsenek összhangban az adott rendelkezések céljaival.

A javaslat abba az adópolitikai koordinációs folyamatba illeszkedik, amelyeket a Bizottság tavaly indított azzal a céllal, hogy a huszonhétféle adórendszer a lehető legkisebb akadályt jelentse az egységes uniós piac működésének útjában.

Kovács László adópolitikai és vámuniós biztos akkor jelezte: Brüsszel azt szeretné, ha a tagállamok általában és konkrét kérdésekben is koordinálnák adópolitikájukat. A magyar biztos úgy fogalmazott, hogy fel kell mérni az összehangolt megoldási lehetőségek körét.

A Bizottság szerint szükség van az összehangolt lépésekre az unión kívüli országok irányából érkező visszaélések elleni fellépésre is, elsősorban a jövedelmek külföldre menekítését megakadályozó előírások vagy a kölcsönkamatok levonhatóságát bizonyos feltételek mellett (elsősorban kicsiny saját tőkéjű befektetéseknél) korlátozó rendelkezések tekintetében.

EUvonal