Az ENSZ 1992. december 18-án fogadta el a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozatot.

A Nyilatkozat az olyan elsõ átfogó nemzetközi dokumentum, amely az államok számára elõírja a kisebbségek létének, identitásának védelmét, önazonosságuk elõmozdítását, rendelkezik a kisebbségek saját kultúrához, hitélethez és nyelvhasználathoz való jogáról, a kisebbségeket érintõ ügyek eldöntésében való érdemi részvételrõl, a határokon átívelõ szabad kapcsolattartásról. Lényegi pontja a dokumentumnak, hogy e jogok gyakorlását nemcsak egyénekhez, hanem azok közösségeihez is köti. A Nyilatkozat az államok feladatává teszi egyebek között a kisebbségi nyelv és kultúra fejlesztéséhez szükséges kedvezõ feltételek kialakítását, az anyanyelvi oktatás és a kisebbségi nyelv elsajátítása lehetõségének biztosítását, a kisebbségi történelem, hagyományok és kultúra terjesztésének elõmozdítását.

MultKor