Hitel-alapemelésre kényszerült Ipolyság önkormányzata a meghiúsult, ismételt árverési fordulók sikertelensége miatt, melyeknek tárgyát a könyvtár hatalmas épületének, az egykori pénzügyi palotának értékesítése képezte..

Átmenetileg négymillió koronára kényszerült emelni az önkormányzat az eddigi 1,5 milliós hitelalap összegét. Történt mindez a költségvetési egyensúly érdekében, mivel az eladásból
remélt befolyó összeggel számoltak a bevételi oldalon. Június végétől a decemberi árverés már a hatodik a sorban, de ezen sem akadt vevő a hatmilliósról idő közben ötmillióra csökkentett
kikiáltási áron. A reprezentatív épület a város főterének arculatát meghatározóan abból a korból származik, amikor a felvidéki városok mai formájukat nyerték, s ezt az épületet – stílusjegyeinek megtartásával, ill. visszaállításával- sok nagyváros is megirigyelhetné.
Jelenleg azonban az állagmegőrzés is a várost terheli, meggátolandó az épület folyamatos romlását, melynek sorsával januárban újra foglalkozni kíván az önkormányzat, a továbbra is
érvényes eladási határozat alapján.

Erdélyi János, SZAKC – Zselíz