Még vége sincs a SNS Duray-ellenes perének, és Slotáék még magasabbra tették a lécet, ezúttal a Magyar Koalíció Pártja elnöke ellen kezdeményeznek fegyelmi eljárást a parlamentben. Mint ismeretes, Durayval az a gondjuk, hogy a “fasiszta” jelzőt használta velük kapcsolatban, Csákynál pedig azt nehezményezik, hogy  ultranacionalistának minősítette őket. Slota, aki előszeretettel használ(t) nyomdafestéket nem tűrő szavakat is, fél a “nacionalizmustól”! – holott a nacionalizmus akár “nemzetit” is jelent, és ő pedig a Szlovák NEMZETI Pártot vezeti.

Azért írom, hogy “akár”, mert ahány helyen nézünk utána a nacionalizmus kifejezésnek, annyi definícióval találkozunk. A világ legnagyobb enciklopédiája, az internetes Wikipédia pl. rögtön négy változatot is “kínál” számunkra.

A nacionalizmus kifejezés jelentéstartalma:

  1. Egyik, ma már elhalványult jelentése az az érzelmi kötődés, amelyet az ember a családja, az általa használt és alakított környezete, a faluja, a városa, a megyéje, a hazája iránt érez, a patriotizmus.
  2. Másik jelentése a nemzetépítés feladatára utal, amely az ideológia megalkotásával, a kultúra egységesítésével és érzelmi élmények átélésével a közös nemzeti identitás kitalálását és megteremtését célozza.
  3. Harmadszor nemcsak a programot, hanem magát a nemzetépítés folyamatát is jelenti.
  4. Végül, de nem utolsósorban a nacionalizmus a a saját közösség mások felettiségét, a kirekesztést, a másokkal szembeni agressziót, a szabadságellenes közösséget, a közösség ügyét a szabadság ügyével szembeállítva jelöli.

Az első hárommal semmi baj nem lehet, nem csak a magát nemzetinek vallók, hanem még a langyos liberálisok számára sem. (A nacionalizmus történelmileg alapvetően a liberalizmus egyik eleme. A feudális rend lebontásán és a kapitalizmus megvalósításán munkálkodó polgárság a nacionalizmust, a nemzetállami gondolatot használta fel egyik fő ideológiájaként, szembeállítva azt a hagyományelvű, feudális, univerzalista, keresztény, nemzetek feletti feudalizmussal. A XIX. század második felében azonban a nacionalizmus önálló ideológiává vált, a liberalizmus áttért az antinacionalizmusra, a nacionalizmus pedig a liberális kapitalizmust ellenző erők egy részének ideológiájává vált – ez is a wikipédiából van) Az “ultra” pedig csak egy jelző, hogy “nagyon-nagyon-nagyon”…

Tehát egy nacionalista jelzőtől, mégha az “ultra” is, egy nemzeti pártba tartozó egyénnek nincs nagyon oka megsértődni, sőt… Más lehet a helyzet a fasizmussal, amelynek propagálását több országban – köztük Szlovákiában is – törvények tiltanak. Ha ezt nézzük, talán megakadhattak Slotáék Duray Miklós szavain. Viszont ha saját politizálását nézik, akkor mi van? Mit gondoljunk egy olyan pártról, amelynek tagjai azt a Jozef Tisót dicsőítik, akit azért végeztek ki, mert Hitler szövetségese volt.

Csáky és Duray szavai magyarországi médiákban hangzottak el, abban az országban, melynek fővárosát Slota pár évvel ezelőtt tankokkal fenyegette. Mégis megúszta felelősségre vonás nélkül. Lehet azért, mert az érintettek nem tekintették érdemesnek erre. Most ezért végül Robert Fico és pártja fizeti a kamatokat az Európai Unió színpadán, de hát ezért csak fájjon az ő feje…

O.N.