Az Európai Parlament 2008. január 16-án elfogadta a gyerekek jogairól szóló jelentését, mely “Az EÚ gyermekjogi stratégiája felé” címet viseli. Bauer Edit (EP-képviselő, MKP), EPP-ED árnyék-jelentéstevő elégedett az elfogadott jelentéssel.

Úgy véli, komoly lépésekre van szükség a gyermekek helyzetének javítása érdekében világszerte.

Véleménye szerint a demográfiai válság nyomán minden gyermekélet felértékelődik. Kiemelte, hogy nem szorgalmazhatjuk egyoldalúan a születési ráta növekedését, miközben kevés figyelmet fordítunk a megszületett gyermekek életkörülményére, esélyegyenlőségére, szellemi és testi fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítására.

Bauer Edit hangsúlyozta, hogy még sok az olyan probléma, mely megoldása égetően sürgős. A gyerekszegénység továbbra is ijesztő méreteket ölt. Nem szabad szemet hunyni az egyre növekvő gyermekkereskedelem felett sem, főként az unió tagországaiban elő több ezer utcagyerek és hajléktalan gyermek helyzete felett.
Keveset tudunk arról a több százra tehető gyerekről, akik gyermekintézményekből vagy menekülttáborokból tűnnek el évente.

Aggodalomra ad okot a gyerekekkel szembeni erőszak, a gyerekek közti agresszivitás növekedése is, folytatta a képviselőasszony.
Annak ellenére, hogy az Európai Közösségnek nincs belső jogi normája a gyerekek jogainak biztosítására, a Közösség felelőssége a legfiatalabb nemzedék jogainak betartásával kapcsolatban vitathatatlan.

A lisszaboni szerződés értelmében a gyerekek jogait az Alapjogi Charta 24-es cikke garantálja. A jelentés az első lépés, hogy az uniós intézmények, a parlamentet is beleértve, a tagállamokkal egyetemben, komoly lépéseket tegyenek a gyerekek helyzetének javítása érdekében. Bauer Edit szintén hangsúlyozta, szükséges a tagállamok erőfeszítése annak céljából, hogy beindulhasson a 11600-as gyermek-segélyhívószám működése.