Az ötezer lakosú községben a területrendezési tervek alapján 49 hektár területet határoltak be az üdülőközpont megépítésére. Az 1 milliárd költségű beruházást a Gútára vezető út bal és jobb oldalán szeretnék megvalósítani.

„A nagyszabású beruházásra egy kidolgozott és jóváhagyott területfejlesztési terv alapján kerül sor” – kezdte tájékoztatóját Haris József polgármester. A terület közművesítése (gáz, ivóvíz, villanyáram, szennyvízcsatorna, közlekedés) adva van. A kidolgozott terv tartalmazza a fürdő-, sport-, szállásterület, a technikai és szervizszolgáltatás, autokemping megépítését, valamint a közlekedés biztosítását is.
 
A melegvizű kútra 1967-ben bukkantak rá, amikor a község területén gázt és olajat kerestek a szakemberek. Energiahordozókat ugyan nem találtak, de a kútra ráakadtak, amelyet a mezőgazdasági szövetkezet kapott meg azzal a céllal, hogy a termálvizet kihasználják a fóliák és az üvegházak fűtésére. Az elképzelés azonban nem valósult meg. 1985-ben a kút a község hatáskörébe került, két évvel később megrendelték felújítására a projekteteket, azonban a beruházás technikai és pénzügyi okokból megint nem valósult meg. 1968-ban a Pőstyéni Állami Fürdőigazgatóságnak szakemberei elemezték a kút vizét, akkor írt levelükben az áll, hogy a község területén lévő kútban nagyon jó minőségű, jód-brómtartalmú víz van, amely összetételében, magas hőmérsékletével és mennyiségével egyedülálló az egész országban.
 
A munkát egy magyarországi vízkutató és fúróvállalat pályázat útján nyerte el. Forgács István, a tíztagú csoport vezetője elmondta, 1300 méter mélységben fogják a fúrási munkákat elvégezni. Amennyiben itt nem találnak vizet, tovább folytatják a fúrást.
A szakember elmondta azt is, hogy minden lefúrt öt méternél a felhozott iszapot külön ládába rakják, amelyet a geológusok vizsgálnak tovább. Ha rátalálnak a megfelelő hőmérsékletű vízre, egy mérőműszert engednek a kútba, s eredményei alapján tisztítani és szivattyúzni fogják, és szűrőberendezést helyeznek el benne. A felhozott vizet a szakemberek elemzik, összetételét vizsgálják. A kútnak percenként 7-12 liter vizet kell biztosítania.
 
Haris József polgármester befejezésül még elmondta, hogy vállalkozók már jelentkeztek, jelenleg mindenki a víz minőségére és mennyiségének teredményeire várnak. A vállalkozóktól függ majd, hogy a hatalmas fürdő- és rekreációs központ szolgáltatásait mikor tudja majd a lakosság használni.
 
Delta