Január 5-én a putnoki református templomban zajló istentiszteleten találkozhattak a volt határ mindkét oldaláról érkezett egyházhívő emberek, hogy emlékezzenek, terveket, barátságot, hitbéli együttélést alapozzanak meg.

A 10,00 órakor kezdődő ünnepélyes esemény istentiszteletén Dr. Bölcskei Gusztáv püspöktől, a Zsinat elnökétől hallhattuk az igehirdetést. Dr. Tőkéczki László egyetemi tanár történelmi előadásában Gömör múltját és jelenlegi helyzetét tárta fel értékes adatokkal.
Az istentisztelet zárszavai Gazda István esperes, Magyarországról és Nagy Ákos Róbert hanvai esperes tolmácsolásában hangzott el.

Ezt követően Ottó kovácsmester munkáját dicsérő alkotás került leleplezésre Bánréve-Szentkirály határában. A kettéhasadt fatörzs, mely az idő múlásával összeolvad és eggyé érik, valósan szimbolizálja a gömöri magyarság együvé tartozását.

Az eseménysorozat a Hanvai Diakóniai Központban folytatódott, egy fotókiállítás megnyitásával. A házigazdák, a hanvai református gyülekezet, szeretetvendégségén a helyi felekezet asszonykórusa üdvözölte a vendégeket .

A kellemes hangulatban és reményekben eltöltött nap is bizonyítja, hogy nemcsak a szimbolikus határ megsemmisítése hozza össze a gömörieket, hanem egy természetes belülről jövő késztetés a sikeresebb jövőbeli együttműködés érdekében.

Rimaszombat.eu