Wass Albert 100. születésnapját ünnepeljük január 8-án, amelyre fiai így emlékeznek: Isten nagy ajándékot adott nekünk, a Czegei Wass családnak és magyar nemzetünknek Wass Albert személyében és munkásságában, akinek születésnapjára emlékezünk, s aki tíz éve az öröklét végtelenségébe lépett. Isten iránti hálaadással gondolunk rá, akit szerettünk, ma is szeretjük és tiszteljük:

Papi mindig a szívünkben él, míg csak élünk. Irodalmi hagyatéka felbecsülhetetlen érték, mely egy szebb, jobb és nemesebb világról szól.

Wass Albert családja örömmel fogadta, hogy a világon mindenütt megemlékeznek Wass Albert életéről, küldetéséről, alkotásairól. “Sajnos, a fizikai távolságok és a hivatásbeli elfoglaltságok megakadályoznak abban, hogy a Czegei Wass családot képviselve részt vegyünk a januári és februári emlékező ünnepeken. A család nevében ellátogattunk az Astor Parki temetőbe és 100 szál piros rózsát helyeztünk el a sírra: fia Géza, unokái Albert és Dániel, menye Zsuzsa és nászasszonya Kutasi Margit – amint a képeken is látható” – írják a Wass-fiúk.

Wass Albert hamvai három helyre kerültek. Maradtak Floridában is, elég nagy huzavona után kerültek Marosvécsre a Kemény-kastély parkjába is és – fiának elmondása szerint – az Istenszéke ormán szórták szét a harmadik részt.

Az írófejedelem családja meleg szívvel üdvözölte, hogy a nemrég még hallgatás övezte írónak a ’90-es évek eleje óta valóságos kultusza alakult ki otthon és Erdélyben egyaránt. Magyar sorskérdésekkel foglalkozó művei nem évültek el. Írásait sorra kiadják, könyvesboltok polcain és könyvtárakban egyaránt ott találjuk regényeit, sikere vitathatatlan. Szinte naponta hallani az írónak emléket állító szoboravatásról, névadó ünnepségekről, felolvasóestekről, versmondó versenyekről, pályázatokról, színházi előadásokról és filmvetítésekről.

“Mi, az író öt fia örömmel figyeljük ezt a folyamatot, melyben magunk is – több mint tíz éve részt veszünk, amiben tudunk – Simó Józseffel, a Czegei Wass Alapítvány magyarországi képviselőjével és Bartha József lelkésszel, Erdélyben, valamint könyvkiadóinkkal, a Mentor és a Szabad Tér kiadóval. Értékeljük az irodalmárok előadásait és a történészek kutatómunkáját! Az előadói estek, az irodalmi értékelések és történelmi tanulmányok Wass Albert életéről, erdélyi és emigrációs szerepvállalásáról egy igen aktív, nemzete felemelkedését szolgáló, a maga irodalmi eszközeivel ezért küzdő, segíteni akaró ember képét rajzolják meg. Aki Wass Albertet olvas, az jobb magyar lesz, és ezzel együtt jobb ember is! Ugyanakkor a médiát figyelve látjuk, nem egyöntetű az író pozitív megítélése: otthon és Romániában egyaránt akadnak olyan politikai-közéleti erők, melyek elutasítják, népszerűségében veszélyt látnak és igyekeznek megakadályozni méltó elismerését” – nehezményezi Vid, Huba, Miklós, Géza és Endre.

Wass Albert fiai hálásan köszönik mindazon közösségek aktivitását, akik pozitívan hitet tesznek az író építő irodalmi és kulturális szerepe mellett. Köszönik a civil és egyházi szervezetek, városi intézmények, könyvtárak és iskolai közösségek vezetőinek és tagjainak, hogy kezdeményezik a nemzeti megemlékezést és köszönetet mondanak a mindazoknak, akik áldozatosan őrzik azt az örökséget, amelyet ránk hagyott, hogy az mélyen humánus értékrenddé álljon össze – egy jobb magyar jövendőért, 2008-ban.

 

HunHír.Hu, FelvidékMa