A Remény szerkesztősége a Biblia évéhez kapcsolódóan február 14-én másodízben rendezte meg a papi és szerzetesi hivatásokért tartott imadélutánt a csallóközi Dunaszerdahelyen.

A szép számban összegyűlt hívek – sokan kisgyermekekkel – jelenlétükkel és imájukkal támogatták a hivatások ébredésének ügyét, amely a II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint az egész keresztény közösség felelőssége.

A lelki program rózsafüzér-imádsággal kezdődött, amelyet szentségimádás követett. Ezt követően Elek László gútai esperesplébános vetítéssel egybekötött katekézist tartott a Szentírásról és a Szentföldről. A szentmisében Kovács László szőgyéni esperesplébános a mai kor kihívásaira hívta fel a figyelmet, melyek nem kerülik el a lelkipásztorok életét sem. A szertartás végén a vendéglátó, Kiss Róbert dunaszerdahelyi plébános háláját fejezte ki a jelenlévőknek, hogy közösen tudtak tanúságot tenni nemes imaszándékaikról. A következő imanapra március 6-án kerül sor a szenci esperességben fekvő Egyházfán.
Magyar Kurír