A történelmi emlékezet fontosságát hangsúlyozta az emléknapok számának bővítését szorgalmazó javaslatának ismertetésekor Pavol Minárik. A kereszténydemokrata képviselő azt szeretné, ha például Szent István királyra, Bél Mátyásra, Mária Teréziára vagy Chatam Szófer rabbira is büszke lenne a szlovák nemzet, hiszen részesei voltak a történelmének.

A honatya felszólalásában szégyenletesnek nevezte azt a majd 1000 éves történelmi vákuumot, amely a közös múlt kitartó elutasítása miatt keletkezett.
Minárik szerint a szlovákiai államünnepek és emléknapok skálájának a nyugat-európaiságot, a nemzetiségi és vallási sokszínűséget kell tükröznie. ,, Történelmünk nem csak a Nagymorva Birodalomból és a 19. századi nemzetébredésből tevődik össze. Csak ha ezt tudomásul vesszük és elfogadjuk, nevezhetjük magunkat kultúrnemzetnek.,,- jegyezte meg a képviselő.
A KDH szerint a magyar államalapító tiszteletére is emléknapot kéne tartani, Pavol Minárik kereszténydemokrata képviselő kiemelte: az első magyar király, jó és jámbor ember volt, ezért is avatta őt szentté az egyház, “annak ellenére is, hogy magyar volt.”
A szlovákok évezredes emlékezetében azoknak is helyük van, akiket a nemzeti mítoszteremtők egyszerűen letagadnak, vagy a szlovákok ellenségeként próbálnak megjeleníteni, jóllehet büszkének kellene lenni rájuk – mondta Minárik. A közös történelmi múlt elutasítói tudomásul vehetnék végre, hogy az ezredévnyi időszak sokkal gazdagabb, egyszersmind bonyolultabb annál, mint ahogy azt ők tudják vagy tudni akarják – a történelmi tényekkel szemben.
A közös történelemmel való azonosulás fontosságát a legfrappánsabban Vladimír Palko fogalmazta meg. Azt mondta: Jánošík ugyan a miénk, de 1000 évet aligha töltünk ki vele. A javaslat és kereszténydemokrata kollégáik érvelése felháborította a Szlovák Nemzeti Párt képviselőit. Jozef Ridlo szerint a tervezetből hiányzik a nemzeti szellemiség és számos olyan évforduló, amelyre feltételek nélkül lehetne büszke az államalkotó nemzet.

Rafael Rafaj viszont nem bánja, hogy sor került erre a vitára, mert így
legalább kiderült, mi a különbség a Kereszténydemokrata Mozgalom és a Szlovák Nemzeti Párt között, ki gondolja komolyan a nemzeti öntudat ápolását.

Pátria, RL, Felvidék Ma