Az érettségi vizsgát adó középiskolák harmadik osztályos tanulóinak egy része a jövő iskolaévtől kezdve részképzésen vehet majd részt azokban az országokban, ahol angolul, németül, spanyolul, olaszul vagy oroszul beszélnek. A kormány erre a célra 270 millió koronát hagyott jóvá, de még egyeztetnie kell a fogadóállamokkal.
Fico kormányfő azt mondta, hogy jelenleg Franciaországgal, Belgiummal, Olaszországgal, Spanyolországgal és Ausztriával folytatnak tárgyalásokat ez ügyben. Az ösztöndíjas részképzésekkel kapcsolatos részleteket még a jövő hét folyamán pontosítják. Egyéves külföldi részképzésre évente mintegy ezer középiskolás mehetne a tervek szerint. Állami pénzből fedeznék az összes ezzel járó költséget, így a lakhatás, az étkezés, a biztosítás költségeit, valamint a tankönyvekkel és a taneszközökkel kapcsolatos kiadásokat. Az ösztöndíjjal együttjáró részképzésbe mindenekelőtt a szegényebb családok gyermekeit szeretnék bekapcsolni.
A kormány ugyancsak megszavazta 11 milliárd korona ráfordítását az iskolai számítógépek, az iskolai internet és adatbázis kiépítésére. Az Oktatásügyi Minisztérium ebből mintegy hétmilliárd koronának megfelelő összeget európai forrásokból szeretne előteremteni. A tervek szerint 2011-re minden tíz tanulóra jutna egy számítógép az alapiskolák és minden öt diákra a középiskolák esetében. Ugyancsak a tervek között szerepel az, hogy valamennyi oktatási intézmény gyors internetkapcsolattal és belső adatbázissal rendelkezne.

SITA, Pravda, FelvidékMa