Viliam Judák nyitrai püspök a nyitrai egyházmegye magyar anyanyelvű katolikusok püspöki vikáriusává nevezte ki Ján Pristačot. A vikáriust bízta meg a magyar hívők lelkipásztori gondozásával.

A magyar katolikusok XVI. Benedek pápa február 14-én ismertetett új szlovákiai egyházmegyei felosztása után azt kérték a Szlovák Püspöki Kartól, hogy magyar püspököt, vagy magyarul beszélő püspököt nevezzenek ki a szlovákiai magyar ajkú katolikus hívők lelki gondozására. Új püspöki vikáriust iktattak be a besztercebányai egyházmegyében is, Marián Bublinec személyében.

Pátria, Felvidék Ma, sk