Az MTV ebben az évben is gazdag programot kínál Húsvétkor  vallásos nézőinek. A történelmi egyházak műsorai mellett értékes filmek is szerepelnek az ünnepi palettán.

A Magyar Televízió fontos feladatának tekinti, hogy az állami és egyházi ünnepek alatt tartalmas szórakozást nyújtson nézőinek. Húsvét, a kereszténység legnagyobb eseménye, így a műsorkínálatban a jeles napok szellemét tükröző programok széles választéka megtalálható.

A nagycsütörtöki Átjáró (11.30, m2) hangulatát Dsida Jenő Nagycsütörtök című verse teszi meghitté. A költő a székelykocsárdi pályaudvar várótermében átélt vízióját tárja elénk nagypéntek előestéjén. A szenvedéstörténetre már a Munkácsy Trilógiájáról készült filmetűd utal.

Nagypénteken 10 órakor a református istentiszteletet Kecskemétről közvetíti a nemzeti főadó, abból a templomból, amely egyedüliként a török hódoltság idején épült. Az igét Varga László főjegyző hirdeti. A 60 perces adást aznap este 23.35 órakor az m2 megismételi.

A húsvétvasárnapi Református magazin (9.55 m1, ismétlés: 13.15 m2) alapgondolatát Goethe Faustjából merítette: „Jól hallom bár a hírt, de hitem hozzá hiányzik.” A feltámadás üzenetét és a kételyt állítja párba az a kerekasztal-beszélgetés, amelyben lelkész, biológus és szociológus is megszólal. Érdekes színfoltja az ünnepi műsorfolyamnak az ezt követő unitárius ifjúsági magazin. A Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség gyermekei a virágvasárnapi bevonulást elevenítik meg gyermekszemmel, játékosan, kedvesen. Ezután Keresztutak-húsvéti ünnepekről címmel tekinthetnek meg a nézők érdekes összeállítást. Hegyesi Gabriella szerkesztő alkotása hét falu közösségével követi végig Jézus Krisztus útját Virágvasárnaptól a feltámadás napjáig, bizonyítva ezáltal, hogy az ember fiának üzenete a mai hívő számára is útmutatóul szolgál. A katolikus ünnepi szentmisét vasárnap a mátraverebély-szentkúti kegytemplomból 11 órakor a nemzeti főadón láthatják a nézők. A misét Kálmán Pelegrin, fiatal ferences atya mutatja be, aki az esztergomi tanítást cserélte fel a búcsújáróhelyen való szolgálatra, s akinek a szent helyet megújító törekvései jelentős visszhangra találtak. Ezt követően délben Rómából mindkét csatorna közvetíti XVI. Benedek pápa húsvéti üzenetét és Urbi et Orbi áldását.

Az ünnepek utáni kedden a Katolikus Krónika az ökumené szellemében számol be a Deák téri evangélikus templomból a mozgáskorlátozottak keresztútjáról.

A filmkínálatban több értékes mozi is szerepel. Szombaton, 21 órakor az m2-n vetíti a köztévé az immáron klasszikusnak számító Barabás című filmet, Richard Fleischer alkotását. A Pär Lagerkvist svéd író Nobel-díjas kisregénye alapján készült látványos, nagyszabású történelmi tabló főszerepét Anthony Quinn alakítja. A film Barabás, a lator történetét dolgozza fel, akinek a nép kérésére Pilátus megkegyelmez és Jézusra vár a kereszthalál. A kalandos történetben Barabás megtér, s vértanúként fejezi be az életét.

Vasárnap kora délután (14.15 m2) a garamszentbenedeki úrkoporsóról készített ismeretterjesztő filmre hívja fel a figyelmet az MTV. Az esztergomi Keresztény Múzeum értékes darabját felvidéki mesterek 1480 körül készítették, s a helyi bencés apátságban a húsvéti ünnepeken használták.

MTV/Magyar Kurír