Dušan Čaplovič, a szlovák kormány miniszterelnök-helyettese szombaton értesült arról, hogy a magyarországi Pilisszentkereszten, mely szlovák többségű falu, a szlovák önkormányzat irodáját át akarják költöztetni a Szlovák Házból a falu túlsó oldalára. Megígérte, hogy az ünnepek után kívánja tájékoztatni magyar partnerét, Kiss Péter kancellária-minisztert.

„Határozottan kérni fogjuk, hogy ezt a problémát megoldják” – nyilatkozta Čaplovič a Sita hírügynökségnek. Pilisszentkereszt önkormányzata a legközelebbi ülésen, amelyre húsvét után kedden, március 25-én kerül sor, kíván dönteni az átköltöztésés ügyében. Egyébként tiltakozásként a pilisszentkereszti szlovák önkormányzat elnöke az ügyben már levelet is írt a Miniszterelnöki Hivatalnak.

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat közleménye

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata legközelebbi testületi ülésén (március 25.) szabályozni akarja a helyi Szlovák Ház használatát, amely már több mint 10 éve szolgál a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat (PSZÖ) székhelyéül, valamint itt tevékenykedik több szlovák szervezet is: a Pilisi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja (PSZERKK), a Pilisszentkereszti Szlovákok Szervezete, az Országos Szlovák Önkormányzat Regionális Központja, valamint a helyi Szlovák Klub és Pávakör is. A községi önkormányzat tervei szerint a község szlovák nemzetiségi lakóit képviselő választott testületet egyszerűen kilakoltatnák a Szlovák Házban található irodahelyiségből, mely a falu központjában helyezkedik el, és amelyet az 1997, 1999 és 2000 évi önkormányzati határozatok alapján a PSZÖ kizárólagos használatba kapott. A határozattervezet előterjesztője, Lendvai József polgármester szerint a PSZÖ és a PSZERKK az általános iskola épületében kialakított lakásban kapna helyet, amely tökéletesen alkalmatlan arra, hogy a PSZÖ a továbbiakban is folytatni tudja eddigi aktív nemzetiségi tevékenységét.

Pilisszentkereszt az ország egyetlen olyan települése, ahol a legutóbbi népszámláláskor a lakosság több mint 50 százaléka vallotta magát szlovák nemzetiségűnek. Pilisszentkereszt azonban nemcsak ezzel vívta ki magának a „legszlovákabb település“ megtisztelő címét, hanem azzal is, hogy élénk és tartalmas hagyományőrző, kulturális és nemzetiségi közéletével évtizedeken keresztül példaképül szolgált más hazai szlovák, ill. nemzetiségi települések számára. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban községünk több magasrangú szlovák és magyar méltóságot láthatott vendégül. Pilisszentkereszt újratelepítésének 260. évfordulójára rendezett ünnepségeket megtisztelte jelenlétével Ivan Gašparovič, a Szlovák Köztársaság elnöke, Szili Katalin, a magyar Országgyűlés elnökasszonya, Juraj Migaš, Szlovákia magyarországi nagykövete és Heizer Antal, Magyarország szlovákiai nagykövete, de korábban vendégünk volt a szlovák kormány elnöke, több nemzetközi kisebbségi szakértő- és megfigyelő csoport, valamint magasrangú egyházi személyiségek is.

Pilisszentkereszten sohasem létezett nemzetiségi kérdés, hiszen egészen a legutóbbi önkormányzati választásokig a község szlovák és nem szlovák lakosai békésen éltek egymás mellett. Az új önkormányzat megalakulása óta azonban több szlovákellenes lépésnek voltunk tanúi és szenvedő alanyai. Kezdődött a helyi kulturális programok szlovák részeinek korlátozásával, a helyi kétnyelvű újság kiadásának felfüggesztésével, s egyben új, kizárólag magyar nyelvű önkormányzati lap kiadásával, majd folytatódott a nemzetiségi általános iskolánkban folyó szlovák nemzetiségi oktatás létjogosultságának megkérdőjelezésével, a nemzetiségi tanárok nemzetiségi pótlékának megvonásával, a szlovák lakosság választott képviselőtestülete egyetértési jogának folyamatos figyelmen kívül hagyásával, most pedig a PSZÖ-nek, a helyi szlovákság és a Pilisi régió központjából való kilakoltatással csúcsosodik ki.

A PSZÖ határozottan tiltakozik a községi önkormányzat tervezett lépése ellen. A PSZÖ tagjai a testület kilakoltatását a Szlovák Házból egyértelműen rosszindulatú, diszkriminatív és nemzetiségellenes lépésként értékelik, amely megzavarja a Pilisszentkereszten élő nemzetiségi és nem nemzetiségi lakosok eddigi békés egymás mellett élését, megnehezíti a nemzetiségi aktivisták munkáját, és amelynek célja a Szlovák Ház szlovák jellegének fokozatos felszámolása, végsősoron pedig a helyi szlovákság gyengítése.

Szili Katalin, a magyar országgyűlés elnöke, a 2007. június 2-án megrendezett községi születésnapi rendezvényünkön a következőket mondta: „Csak azt várhatjuk el mi a határon túl élő magyarok számára, amit mi is megadunk a Magyarországon élő nemzetiségeinknek.” Úgy gondoljuk, hogy a 21. század elején Magyarországon megengedhetetlen az ilyen nemzetiségellenes magatartás, hiszen a kisebbségek védelme a mai európai eszmeiség prioritásai közé tartozik. Községi önkormányzatunk képviselőiben talán nem is tudatosult, hogy az ilyen nemzetiségellenes lépésekkel nemcsak nekünk, hazai szlovákoknak, nemzetiségieknek ártanak, hanem az egész országnak, illetve a határontúli magyaroknak is kárt okozhatnak. Annak érdekében, hogy ez az ügy a lehető leghamarabb, korrekt módon megoldódjon, közbenjárását és segítségét kérve a mai napon levélben fordultunk Gémesi Ferenc, kisebbségi és nemzetiségi politikáért felelős szakállamtitkárhoz, Fuzik Jánoshoz, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökéhez, valamint Németh Erikához, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Főosztályának főigazgató asszonyához. Egyúttal kötelességünknek tartjuk a nyilvánosság tájékoztatását is, remélve, hogy legalább annak nyomása pozitív irányba képes befolyásolni a nemzetiségellenes lépésre készülő képviselőket.

A Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat nevében
Demjén Tamásné, elnök

Pilisszentkereszt, 2008. március 21.